مترجم در حل جدول

مترجم

مترجم

 • زبان دان

 • دیلماج

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی مترجم در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • مترجم (فرهنگ معین): (مُ تَ جِ) [ع.] (اِفا.) کسی که مطلبی را از زبانی به زبان دیگر ترجمه کند.
 • مترجم‌ (فارسی به انگلیسی): Dragoman, Interpreter, Translator
 • مترجم (لغت نامه دهخدا): مترجم. [م ُ ت َ ج َ] (ع ص) ترجمه کرده شده و از زبانی به زبانی دیگر بیان کرده شده. (غیاث) (آنندراج). مأخوذ ازتازی، ترجمه شده و معنی کرده شده. (ناظم الاطباء). برگردانده شده از زبانی به زبانی دیگر. ترجمه شده. و رجوع به ترجمه و ترکیب های آن شود.
 • مترجم (فارسی به عربی): مترجم، مترجم شفوی
 • مترجم (عربی به فارسی): مترجم , برگرداننده
 • مترجم (فرهنگ عمید): ترجمه‌شده،
  (اسم، صفت) مطلبی که از زبانی به‌ زبان دیگر ترجمه شده است،
 • مترجم‬ (فارسی به ترکی): çevirmen, tercüman
 • مترجم (فرهنگ واژه‌های فارسی سره): ترزبان، برگرداننده
 • مترجم (کلمات بیگانه به فارسی): برگرداننده
 • مترجم (مترادف و متضاد زبان فارسی): برگرداننده، ترجمان، دیلماج، گزارنده، مفسر
 • مترجم (فرهنگ فارسی هوشیار): ترجمه کرده شده و از زبانی به زبانی دیگر بیان کرده شده
 • مترجم (فرهنگ فارسی آزاد): مُتَرجِم، بیان کننده، واضح کننده، شرح گوینده، برگرداننده از زبانی به زبان دیگر،
 • مترجم (فارسی به ایتالیایی): interprete
 • مترجم (فارسی به آلمانی): Dolmetscher (m), Übersetzer (m)