معنی آگراندیسمان

آگراندیسمان
معادل ابجد

آگراندیسمان در معادل ابجد

آگراندیسمان
  • 437
حل جدول

آگراندیسمان در حل جدول

فرهنگ معین

آگراندیسمان در فرهنگ معین

  • فرآیند بزرگ کردن عکس به وسیله دستگاه مخصوصی در عکاسی، (عا. ) بزرگ نمایی، شاخ و برگ دادن به مطالب. [خوانش: [فر. ] (اِمص. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آگراندیسمان در فرهنگ عمید

  • بزرگ کردن عکس یا نوشته به‌وسیلۀ دستگاه مخصوص،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آگراندیسمان در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

آگراندیسمان در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آگراندیسمان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) بزرگ کردن عکس بوسیله دستگاه مخصوص.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید