معنی حساب کردن

حساب کردن
معادل ابجد

حساب کردن در معادل ابجد

حساب کردن
 • 345
حل جدول

حساب کردن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

حساب کردن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • شماره کردن، شمردن، محاسبه کردن، سنجیدن، برآورد کردن، شمارش، محاسبه، محسوب‌داشتن، خیال کردن، فرض کردن، فکر کردن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

حساب کردن در لغت نامه دهخدا

 • حساب کردن. [ح ِ ک َ دَ] (مص مرکب) محاسبت حساب:
  آنگهت ای پسر ندارد سود
  با تن خویش کرد جنگ و حساب.
  ناصرخسرو.
  با تن خود حساب خویش بکن
  گر مقری به روز حشر و حساب.
  ناصرخسرو.
  گهی که جرم مرا پیش تو حساب کنند
  تو رشحه ای ز کرمهای بی حساب بریز. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

حساب کردن در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

حساب کردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

حساب کردن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

حساب کردن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

حساب کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بررسی کردن، مطالعه و دقت کردن، محاسبت
فارسی به ایتالیایی

حساب کردن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

حساب کردن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید