معنی سوء هاضمه

سوء هاضمه
معادل ابجد

سوء هاضمه در معادل ابجد

سوء هاضمه
  • 917
فارسی به انگلیسی

سوء هاضمه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سوء هاضمه در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب