دارای مادۀ اصلی بسیار و کنایه از صاحب علم و خرد در جدول کلمات

دارای مادۀ اصلی بسیار و کنایه از صاحب علم و خرد

دارای مادۀ اصلی بسیار و کنایه از صاحب علم و خرد

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی دارای مادۀ اصلی بسیار و کنایه از صاحب علم و خرد در سایت جدول یاب:
نوشته‌های بلاگ جدولیاب