معنی دیوانی که در دوره غزنویان برای کمک به لشکر و فراهم آوردن ساز و برگ لازم از مردم مالیات می گرفت

دیوانی که در دوره غزنویان برای کمک به لشکر و فراهم آوردن ساز و برگ لازم از مردم مالیات می گرفت

دیوانی که در دوره غزنویان برای کمک به لشکر و فراهم آوردن ساز و برگ لازم از مردم مالیات می گرفت

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی دیوانی که در دوره غزنویان برای کمک به لشکر و فراهم آوردن ساز و برگ لازم از مردم مالیات می گرفت در سایت جدول یاب: