معنی لغتی که جمعی برای خود وضع کنند وبه کار برند

لغتی که جمعی برای خود وضع کنند وبه کار برند

لغتی که جمعی برای خود وضع کنند وبه کار برند

  • (30 اردیبهشت 1399) پیشنهاد توسط: مارالmaral اصطلاح

  • (03 خرداد 1399) پیشنهاد توسط: 1460998952 تکیه کلام

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی لغتی که جمعی برای خود وضع کنند وبه کار برند در سایت جدول یاب: