معنی موبدی که مزدک منشور ولیعهدی انوشیروان را بدو سپرد

موبدی که مزدک منشور ولیعهدی انوشیروان را بدو سپرد

موبدی که مزدک منشور ولیعهدی انوشیروان را بدو سپرد

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی موبدی که مزدک منشور ولیعهدی انوشیروان را بدو سپرد در سایت جدول یاب: