هشتن در جدول کلمات

هشتن

هشتن

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی هشتن در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • هشتن (فرهنگ معین): (هِ تَ) [په.] (مص م.) نهادن، گذاشتن، رها کردن.
 • هشتن‌ (فارسی به انگلیسی): Leave, Place, Put, Rest, Set
 • هشتن (لغت نامه دهخدا): هشتن. [هَِ ت َ / هََ ت َ] (مص) گذاشتن. (برهان).نهادن. روی چیزی یا بر جایی قرار دادن:
  چون درآمد آن کدیور مرد رفت
  بیل هشت و داسگاله برگرفت.
  رودکی.
  تو حاصل نکردی به کوشش بهشت
  خدا در تو خوی بهشتی نهشت.
  سعدی.
  - فروهشتن. رجوع به فروهشتن شود.
  || باقی گذاشتن. به جای گذاشتن پس ...ادامه مطلب...
 • هشتن (فرهنگ عمید): رها کردن، فروگذاشتن، گذاشتن، هلیدن،
 • هشتن (مترادف و متضاد زبان فارسی): قراردادن، گذاشتن، نهادن، ترک کردن، رها کردن
 • هشتن (فرهنگ فارسی هوشیار): گذاشتن، نهادن