معنی واحد مسافت در ایران قدیم

واحد مسافت در ایران قدیم

واحد مسافت در ایران قدیم

  • (11 آذر 1398) پیشنهاد توسط: alikamran201032 اسپرسا

  • (24 اسفند 1398) پیشنهاد توسط: hn فرسخ-فرسنگ-گز-

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی واحد مسافت در ایران قدیم در سایت جدول یاب: