معنی وصف کننده

وصف کننده

وصف کننده

  • (30 اردیبهشت 1399) پیشنهاد توسط: مارالmaral وصاف

  • (30 اردیبهشت 1399) پیشنهاد توسط: علی رجایی واصف-تعریف کننده

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی وصف کننده در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر