معنی تبیره در فرهنگ عمید

تبیره

تبیره

  • (موسیقی) نوعی دهل یا طبل،

    [مجاز] صدای تبیره: تبیره برآمد ز درگاه شاه / رده برکشیدند بر بارگاه (فردوسی: ۳/۱۸)،

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی تبیره در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • تبیره (فرهنگ معین): (تَ رِ) (اِ.) دهل، کوس، طبل دو سر.
  • تبیره (تعبیر خواب): اگر دید با تبیره پای کوبد و رقص کند، دلیل است بر غم و اندوه. اگر دید او تبیره مفرد همی زد، دلیل که سخن باطل گوید، یا کاری ناصواب کند و بدان مشهور شود و بعضی از معبران گویند: تبیره درخواب آواز خوش و باطل است. - محمد بن سیرین
  • تبیره‌ (فارسی به انگلیسی): Drum
  • تبیره (لغت نامه دهخدا): تبیره. [ت َ رَ / رِ] (اِ) دهل بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 439). تبیر. (فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). بمعنی تبیر است که دهل و کوس و طبل و نقاره باشد. (برهان). طبل و کوس و دهل. (غیاث اللغات). دهل را نیز گویند. (فرهنگ اوبهی). طبل و دمامه که آن را کوس نیز گویند. (شرفنامه ...ادامه مطلب...
  • تبیره (حل جدول): طبل دوسر
  • تبیره (فرهنگ فارسی هوشیار): (اسم) دهل کوس طبل نقاره، خانه ای که در آن پلیدیها ریزند.