اوقات شرعی شهر تهران استان تهران

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


دوشنبه 12 خرداد 1399 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
09 شَوّال 1441 هجری قمری
اذان صبح: 04:06
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:51
غروب خورشید: 20:15
اذان مغرب: 20:36
اذان عشاء: 21:34
نیمه شب شرعی: 00:11
سه شنبه 13 خرداد 1399
اذان صبح: 04:05
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:51
غروب خورشید: 20:16
اذان مغرب: 20:37
اذان عشاء: 21:35
نیمه شب شرعی: 00:11
چهارشنبه 14 خرداد 1399
اذان صبح: 04:05
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:51
غروب خورشید: 20:16
اذان مغرب: 20:37
اذان عشاء: 21:36
نیمه شب شرعی: 00:11
پنجشنبه 15 خرداد 1399
اذان صبح: 04:04
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:52
غروب خورشید: 20:17
اذان مغرب: 20:38
اذان عشاء: 21:36
نیمه شب شرعی: 00:11
جمعه 16 خرداد 1399
اذان صبح: 04:04
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:52
غروب خورشید: 20:17
اذان مغرب: 20:38
اذان عشاء: 21:37
نیمه شب شرعی: 00:11
شنبه 17 خرداد 1399
اذان صبح: 04:04
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:52
غروب خورشید: 20:18
اذان مغرب: 20:39
اذان عشاء: 21:38
نیمه شب شرعی: 00:11
یکشنبه 18 خرداد 1399
اذان صبح: 04:03
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:52
غروب خورشید: 20:19
اذان مغرب: 20:40
اذان عشاء: 21:38
نیمه شب شرعی: 00:11
دوشنبه 19 خرداد 1399
اذان صبح: 04:03
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:52
غروب خورشید: 20:19
اذان مغرب: 20:40
اذان عشاء: 21:39
نیمه شب شرعی: 00:11
سه شنبه 20 خرداد 1399
اذان صبح: 04:03
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:53
غروب خورشید: 20:20
اذان مغرب: 20:41
اذان عشاء: 21:40
نیمه شب شرعی: 00:11
چهارشنبه 21 خرداد 1399
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:53
غروب خورشید: 20:20
اذان مغرب: 20:41
اذان عشاء: 21:40
نیمه شب شرعی: 00:11
پنجشنبه 22 خرداد 1399
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:53
غروب خورشید: 20:20
اذان مغرب: 20:42
اذان عشاء: 21:41
نیمه شب شرعی: 00:11
جمعه 23 خرداد 1399
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:53
غروب خورشید: 20:21
اذان مغرب: 20:42
اذان عشاء: 21:41
نیمه شب شرعی: 00:11
شنبه 24 خرداد 1399
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:54
غروب خورشید: 20:21
اذان مغرب: 20:42
اذان عشاء: 21:42
نیمه شب شرعی: 00:12
یکشنبه 25 خرداد 1399
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:54
غروب خورشید: 20:22
اذان مغرب: 20:43
اذان عشاء: 21:42
نیمه شب شرعی: 00:12
دوشنبه 26 خرداد 1399
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:54
غروب خورشید: 20:22
اذان مغرب: 20:43
اذان عشاء: 21:43
نیمه شب شرعی: 00:12
سه شنبه 27 خرداد 1399
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:54
غروب خورشید: 20:22
اذان مغرب: 20:44
اذان عشاء: 21:43
نیمه شب شرعی: 00:12
چهارشنبه 28 خرداد 1399
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:55
غروب خورشید: 20:23
اذان مغرب: 20:44
اذان عشاء: 21:43
نیمه شب شرعی: 00:12
پنجشنبه 29 خرداد 1399
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:55
غروب خورشید: 20:23
اذان مغرب: 20:44
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:12
جمعه 30 خرداد 1399
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:55
غروب خورشید: 20:23
اذان مغرب: 20:44
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:13
شنبه 31 خرداد 1399
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:55
غروب خورشید: 20:23
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:13
یکشنبه 01 تیر 1399
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:55
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:13
دوشنبه 02 تیر 1399
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:13
سه شنبه 03 تیر 1399
اذان صبح: 04:03
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:13
چهارشنبه 04 تیر 1399
اذان صبح: 04:03
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
پنجشنبه 05 تیر 1399
اذان صبح: 04:03
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
جمعه 06 تیر 1399
اذان صبح: 04:04
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
شنبه 07 تیر 1399
اذان صبح: 04:04
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:46
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
یکشنبه 08 تیر 1399
اذان صبح: 04:05
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:46
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:15
دوشنبه 09 تیر 1399
اذان صبح: 04:05
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:46
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:15
سه شنبه 10 تیر 1399
اذان صبح: 04:06
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:15
چهارشنبه 11 تیر 1399
اذان صبح: 04:06
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:15
پنجشنبه 12 تیر 1399
اذان صبح: 04:07
طلوع خورشید: 05:53
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:16
جمعه 13 تیر 1399
اذان صبح: 04:08
طلوع خورشید: 05:53
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:16
شنبه 14 تیر 1399
اذان صبح: 04:08
طلوع خورشید: 05:54
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:16
یکشنبه 15 تیر 1399
اذان صبح: 04:09
طلوع خورشید: 05:54
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:43
نیمه شب شرعی: 00:16
دوشنبه 16 تیر 1399
اذان صبح: 04:10
طلوع خورشید: 05:55
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:43
نیمه شب شرعی: 00:17
سه شنبه 17 تیر 1399
اذان صبح: 04:11
طلوع خورشید: 05:55
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:23
اذان مغرب: 20:44
اذان عشاء: 21:43
نیمه شب شرعی: 00:17
چهارشنبه 18 تیر 1399
اذان صبح: 04:11
طلوع خورشید: 05:56
اذان ظهر: 13:10
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:23
اذان مغرب: 20:44
اذان عشاء: 21:42
نیمه شب شرعی: 00:17
پنجشنبه 19 تیر 1399
اذان صبح: 04:12
طلوع خورشید: 05:56
اذان ظهر: 13:10
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:23
اذان مغرب: 20:44
اذان عشاء: 21:42
نیمه شب شرعی: 00:17
جمعه 20 تیر 1399
اذان صبح: 04:13
طلوع خورشید: 05:57
اذان ظهر: 13:10
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:22
اذان مغرب: 20:43
اذان عشاء: 21:41
نیمه شب شرعی: 00:18
شنبه 21 تیر 1399
اذان صبح: 04:14
طلوع خورشید: 05:58
اذان ظهر: 13:10
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:22
اذان مغرب: 20:43
اذان عشاء: 21:41
نیمه شب شرعی: 00:18
یکشنبه 22 تیر 1399
اذان صبح: 04:15
طلوع خورشید: 05:58
اذان ظهر: 13:10
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:22
اذان مغرب: 20:42
اذان عشاء: 21:40
نیمه شب شرعی: 00:18
دوشنبه 23 تیر 1399
اذان صبح: 04:16
طلوع خورشید: 05:59
اذان ظهر: 13:10
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:21
اذان مغرب: 20:42
اذان عشاء: 21:40
نیمه شب شرعی: 00:19
سه شنبه 24 تیر 1399
اذان صبح: 04:17
طلوع خورشید: 06:00
اذان ظهر: 13:10
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:21
اذان مغرب: 20:42
اذان عشاء: 21:39
نیمه شب شرعی: 00:19
چهارشنبه 25 تیر 1399
اذان صبح: 04:18
طلوع خورشید: 06:00
اذان ظهر: 13:10
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:20
اذان مغرب: 20:41
اذان عشاء: 21:38
نیمه شب شرعی: 00:19
پنجشنبه 26 تیر 1399
اذان صبح: 04:19
طلوع خورشید: 06:01
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:20
اذان مغرب: 20:41
اذان عشاء: 21:38
نیمه شب شرعی: 00:19
جمعه 27 تیر 1399
اذان صبح: 04:20
طلوع خورشید: 06:02
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:19
اذان مغرب: 20:40
اذان عشاء: 21:37
نیمه شب شرعی: 00:19
شنبه 28 تیر 1399
اذان صبح: 04:21
طلوع خورشید: 06:02
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:19
اذان مغرب: 20:39
اذان عشاء: 21:36
نیمه شب شرعی: 00:20
یکشنبه 29 تیر 1399
اذان صبح: 04:22
طلوع خورشید: 06:03
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:18
اذان مغرب: 20:39
اذان عشاء: 21:35
نیمه شب شرعی: 00:20
دوشنبه 30 تیر 1399
اذان صبح: 04:23
طلوع خورشید: 06:04
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:18
اذان مغرب: 20:38
اذان عشاء: 21:34
نیمه شب شرعی: 00:20
سه شنبه 31 تیر 1399
اذان صبح: 04:24
طلوع خورشید: 06:04
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:17
اذان مغرب: 20:37
اذان عشاء: 21:34
نیمه شب شرعی: 00:20
چهارشنبه 01 مرداد 1399
اذان صبح: 04:25
طلوع خورشید: 06:05
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:16
اذان مغرب: 20:37
اذان عشاء: 21:33
نیمه شب شرعی: 00:21
پنجشنبه 02 مرداد 1399
اذان صبح: 04:26
طلوع خورشید: 06:06
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:16
اذان مغرب: 20:36
اذان عشاء: 21:32
نیمه شب شرعی: 00:21
جمعه 03 مرداد 1399
اذان صبح: 04:27
طلوع خورشید: 06:07
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:15
اذان مغرب: 20:35
اذان عشاء: 21:31
نیمه شب شرعی: 00:21
شنبه 04 مرداد 1399
اذان صبح: 04:28
طلوع خورشید: 06:07
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:14
اذان مغرب: 20:34
اذان عشاء: 21:30
نیمه شب شرعی: 00:21
یکشنبه 05 مرداد 1399
اذان صبح: 04:29
طلوع خورشید: 06:08
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:14
اذان مغرب: 20:34
اذان عشاء: 21:29
نیمه شب شرعی: 00:21
دوشنبه 06 مرداد 1399
اذان صبح: 04:30
طلوع خورشید: 06:09
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:13
اذان مغرب: 20:33
اذان عشاء: 21:28
نیمه شب شرعی: 00:21
سه شنبه 07 مرداد 1399
اذان صبح: 04:31
طلوع خورشید: 06:10
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:12
اذان مغرب: 20:32
اذان عشاء: 21:27
نیمه شب شرعی: 00:22
چهارشنبه 08 مرداد 1399
اذان صبح: 04:32
طلوع خورشید: 06:10
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:11
اذان مغرب: 20:31
اذان عشاء: 21:26
نیمه شب شرعی: 00:22
پنجشنبه 09 مرداد 1399
اذان صبح: 04:34
طلوع خورشید: 06:11
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:10
اذان مغرب: 20:30
اذان عشاء: 21:25
نیمه شب شرعی: 00:22
جمعه 10 مرداد 1399
اذان صبح: 04:35
طلوع خورشید: 06:12
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:09
اذان مغرب: 20:29
اذان عشاء: 21:24
نیمه شب شرعی: 00:22