اوقات شرعی شهر تهران استان تهران

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


یکشنبه 04 اسفند 1398 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
28 جُمادى الآخرة 1441 هجری قمری
اذان صبح: 05:19
طلوع خورشید: 06:43
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:26
غروب خورشید: 17:53
اذان مغرب: 18:12
اذان عشاء: 18:59
نیمه شب شرعی: 23:36
دوشنبه 05 اسفند 1398
اذان صبح: 05:18
طلوع خورشید: 06:42
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:27
غروب خورشید: 17:54
اذان مغرب: 18:13
اذان عشاء: 19:00
نیمه شب شرعی: 23:36
سه شنبه 06 اسفند 1398
اذان صبح: 05:17
طلوع خورشید: 06:41
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:27
غروب خورشید: 17:55
اذان مغرب: 18:13
اذان عشاء: 19:00
نیمه شب شرعی: 23:36
چهارشنبه 07 اسفند 1398
اذان صبح: 05:16
طلوع خورشید: 06:39
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:28
غروب خورشید: 17:56
اذان مغرب: 18:14
اذان عشاء: 19:01
نیمه شب شرعی: 23:36
پنجشنبه 08 اسفند 1398
اذان صبح: 05:15
طلوع خورشید: 06:38
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:28
غروب خورشید: 17:57
اذان مغرب: 18:15
اذان عشاء: 19:02
نیمه شب شرعی: 23:36
جمعه 09 اسفند 1398
اذان صبح: 05:13
طلوع خورشید: 06:37
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:29
غروب خورشید: 17:58
اذان مغرب: 18:16
اذان عشاء: 19:03
نیمه شب شرعی: 23:36
شنبه 10 اسفند 1398
اذان صبح: 05:12
طلوع خورشید: 06:35
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:30
غروب خورشید: 17:59
اذان مغرب: 18:17
اذان عشاء: 19:04
نیمه شب شرعی: 23:36
دوشنبه 04 فروردین 1399
اذان صبح: 05:39
طلوع خورشید: 07:04
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:39
غروب خورشید: 19:19
اذان مغرب: 19:37
اذان عشاء: 20:24
نیمه شب شرعی: 00:29
سه شنبه 05 فروردین 1399
اذان صبح: 05:38
طلوع خورشید: 07:02
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:40
غروب خورشید: 19:20
اذان مغرب: 19:38
اذان عشاء: 20:25
نیمه شب شرعی: 00:29
چهارشنبه 06 فروردین 1399
اذان صبح: 05:36
طلوع خورشید: 07:01
اذان ظهر: 13:10
اذان عصر: 16:40
غروب خورشید: 19:21
اذان مغرب: 19:39
اذان عشاء: 20:26
نیمه شب شرعی: 00:28
پنجشنبه 07 فروردین 1399
اذان صبح: 05:35
طلوع خورشید: 06:59
اذان ظهر: 13:10
اذان عصر: 16:40
غروب خورشید: 19:21
اذان مغرب: 19:39
اذان عشاء: 20:27
نیمه شب شرعی: 00:28
جمعه 08 فروردین 1399
اذان صبح: 05:33
طلوع خورشید: 06:58
اذان ظهر: 13:10
اذان عصر: 16:40
غروب خورشید: 19:22
اذان مغرب: 19:40
اذان عشاء: 20:28
نیمه شب شرعی: 00:28
شنبه 09 فروردین 1399
اذان صبح: 05:32
طلوع خورشید: 06:56
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:41
غروب خورشید: 19:23
اذان مغرب: 19:41
اذان عشاء: 20:29
نیمه شب شرعی: 00:27
یکشنبه 10 فروردین 1399
اذان صبح: 05:30
طلوع خورشید: 06:55
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:41
غروب خورشید: 19:24
اذان مغرب: 19:42
اذان عشاء: 20:30
نیمه شب شرعی: 00:27
دوشنبه 11 فروردین 1399
اذان صبح: 05:29
طلوع خورشید: 06:54
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:41
غروب خورشید: 19:25
اذان مغرب: 19:43
اذان عشاء: 20:31
نیمه شب شرعی: 00:27
سه شنبه 12 فروردین 1399
اذان صبح: 05:27
طلوع خورشید: 06:52
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:41
غروب خورشید: 19:25
اذان مغرب: 19:44
اذان عشاء: 20:32
نیمه شب شرعی: 00:26