اوقات شرعی شهر تهران استان تهران

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


جمعه 04 مهر 1399 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
07 صَفَر 1442 هجری قمری
اذان صبح: 04:31
طلوع خورشید: 05:55
اذان ظهر: 11:56
اذان عصر: 15:22
غروب خورشید: 17:57
اذان مغرب: 18:15
اذان عشاء: 19:02
نیمه شب شرعی: 23:14
شنبه 05 مهر 1399
اذان صبح: 04:32
طلوع خورشید: 05:56
اذان ظهر: 11:56
اذان عصر: 15:21
غروب خورشید: 17:55
اذان مغرب: 18:13
اذان عشاء: 19:00
نیمه شب شرعی: 23:14
یکشنبه 06 مهر 1399
اذان صبح: 04:33
طلوع خورشید: 05:56
اذان ظهر: 11:55
اذان عصر: 15:20
غروب خورشید: 17:54
اذان مغرب: 18:12
اذان عشاء: 18:59
نیمه شب شرعی: 23:13
دوشنبه 07 مهر 1399
اذان صبح: 04:34
طلوع خورشید: 05:57
اذان ظهر: 11:55
اذان عصر: 15:19
غروب خورشید: 17:52
اذان مغرب: 18:10
اذان عشاء: 18:57
نیمه شب شرعی: 23:13
سه شنبه 08 مهر 1399
اذان صبح: 04:35
طلوع خورشید: 05:58
اذان ظهر: 11:55
اذان عصر: 15:18
غروب خورشید: 17:51
اذان مغرب: 18:09
اذان عشاء: 18:56
نیمه شب شرعی: 23:13
چهارشنبه 09 مهر 1399
اذان صبح: 04:35
طلوع خورشید: 05:59
اذان ظهر: 11:54
اذان عصر: 15:17
غروب خورشید: 17:49
اذان مغرب: 18:07
اذان عشاء: 18:54
نیمه شب شرعی: 23:12
یکشنبه 04 آبان 1399
اذان صبح: 04:56
طلوع خورشید: 06:20
اذان ظهر: 11:48
اذان عصر: 14:52
غروب خورشید: 17:16
اذان مغرب: 17:35
اذان عشاء: 18:22
نیمه شب شرعی: 23:06
دوشنبه 05 آبان 1399
اذان صبح: 04:57
طلوع خورشید: 06:21
اذان ظهر: 11:48
اذان عصر: 14:52
غروب خورشید: 17:15
اذان مغرب: 17:34
اذان عشاء: 18:21
نیمه شب شرعی: 23:06
سه شنبه 06 آبان 1399
اذان صبح: 04:58
طلوع خورشید: 06:22
اذان ظهر: 11:48
اذان عصر: 14:51
غروب خورشید: 17:14
اذان مغرب: 17:33
اذان عشاء: 18:20
نیمه شب شرعی: 23:06
چهارشنبه 07 آبان 1399
اذان صبح: 04:58
طلوع خورشید: 06:23
اذان ظهر: 11:48
اذان عصر: 14:50
غروب خورشید: 17:13
اذان مغرب: 17:32
اذان عشاء: 18:19
نیمه شب شرعی: 23:06
پنجشنبه 08 آبان 1399
اذان صبح: 04:59
طلوع خورشید: 06:24
اذان ظهر: 11:48
اذان عصر: 14:49
غروب خورشید: 17:12
اذان مغرب: 17:31
اذان عشاء: 18:18
نیمه شب شرعی: 23:06
جمعه 09 آبان 1399
اذان صبح: 05:00
طلوع خورشید: 06:25
اذان ظهر: 11:48
اذان عصر: 14:48
غروب خورشید: 17:11
اذان مغرب: 17:30
اذان عشاء: 18:17
نیمه شب شرعی: 23:05
شنبه 10 آبان 1399
اذان صبح: 05:01
طلوع خورشید: 06:26
اذان ظهر: 11:48
اذان عصر: 14:47
غروب خورشید: 17:10
اذان مغرب: 17:29
اذان عشاء: 18:16
نیمه شب شرعی: 23:05