اوقات شرعی شهر تهران استان تهران

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


شنبه 28 دی 1398 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
22 جُمادى الأولى 1441 هجری قمری
اذان صبح: 05:45
طلوع خورشید: 07:13
اذان ظهر: 12:15
اذان عصر: 14:57
غروب خورشید: 17:17
اذان مغرب: 17:36
اذان عشاء: 18:26
نیمه شب شرعی: 23:31
یکشنبه 29 دی 1398
اذان صبح: 05:45
طلوع خورشید: 07:13
اذان ظهر: 12:15
اذان عصر: 14:58
غروب خورشید: 17:18
اذان مغرب: 17:37
اذان عشاء: 18:27
نیمه شب شرعی: 23:31
دوشنبه 30 دی 1398
اذان صبح: 05:44
طلوع خورشید: 07:12
اذان ظهر: 12:15
اذان عصر: 14:59
غروب خورشید: 17:19
اذان مغرب: 17:38
اذان عشاء: 18:28
نیمه شب شرعی: 23:32
سه شنبه 01 بهمن 1398
اذان صبح: 05:44
طلوع خورشید: 07:12
اذان ظهر: 12:16
اذان عصر: 14:59
غروب خورشید: 17:20
اذان مغرب: 17:39
اذان عشاء: 18:29
نیمه شب شرعی: 23:32
چهارشنبه 02 بهمن 1398
اذان صبح: 05:44
طلوع خورشید: 07:11
اذان ظهر: 12:16
اذان عصر: 15:00
غروب خورشید: 17:21
اذان مغرب: 17:40
اذان عشاء: 18:29
نیمه شب شرعی: 23:32
پنجشنبه 03 بهمن 1398
اذان صبح: 05:43
طلوع خورشید: 07:11
اذان ظهر: 12:16
اذان عصر: 15:01
غروب خورشید: 17:22
اذان مغرب: 17:41
اذان عشاء: 18:30
نیمه شب شرعی: 23:33
جمعه 04 بهمن 1398
اذان صبح: 05:43
طلوع خورشید: 07:10
اذان ظهر: 12:16
اذان عصر: 15:02
غروب خورشید: 17:23
اذان مغرب: 17:42
اذان عشاء: 18:31
نیمه شب شرعی: 23:33
شنبه 05 بهمن 1398
اذان صبح: 05:43
طلوع خورشید: 07:10
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:03
غروب خورشید: 17:24
اذان مغرب: 17:43
اذان عشاء: 18:32
نیمه شب شرعی: 23:33
یکشنبه 06 بهمن 1398
اذان صبح: 05:42
طلوع خورشید: 07:09
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:04
غروب خورشید: 17:25
اذان مغرب: 17:44
اذان عشاء: 18:33
نیمه شب شرعی: 23:34
دوشنبه 07 بهمن 1398
اذان صبح: 05:42
طلوع خورشید: 07:09
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:05
غروب خورشید: 17:26
اذان مغرب: 17:45
اذان عشاء: 18:34
نیمه شب شرعی: 23:34
سه شنبه 08 بهمن 1398
اذان صبح: 05:41
طلوع خورشید: 07:08
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:06
غروب خورشید: 17:27
اذان مغرب: 17:46
اذان عشاء: 18:35
نیمه شب شرعی: 23:34
چهارشنبه 09 بهمن 1398
اذان صبح: 05:41
طلوع خورشید: 07:07
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:06
غروب خورشید: 17:28
اذان مغرب: 17:47
اذان عشاء: 18:36
نیمه شب شرعی: 23:34
پنجشنبه 10 بهمن 1398
اذان صبح: 05:40
طلوع خورشید: 07:07
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:07
غروب خورشید: 17:29
اذان مغرب: 17:48
اذان عشاء: 18:37
نیمه شب شرعی: 23:35
جمعه 11 بهمن 1398
اذان صبح: 05:40
طلوع خورشید: 07:06
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:08
غروب خورشید: 17:30
اذان مغرب: 17:49
اذان عشاء: 18:38
نیمه شب شرعی: 23:35
سه شنبه 29 بهمن 1398
اذان صبح: 05:25
طلوع خورشید: 06:49
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:23
غروب خورشید: 17:48
اذان مغرب: 18:07
اذان عشاء: 18:54
نیمه شب شرعی: 23:37
چهارشنبه 30 بهمن 1398
اذان صبح: 05:24
طلوع خورشید: 06:48
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:23
غروب خورشید: 17:49
اذان مغرب: 18:08
اذان عشاء: 18:55
نیمه شب شرعی: 23:37
پنجشنبه 01 اسفند 1398
اذان صبح: 05:23
طلوع خورشید: 06:47
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:24
غروب خورشید: 17:50
اذان مغرب: 18:09
اذان عشاء: 18:56
نیمه شب شرعی: 23:37
جمعه 02 اسفند 1398
اذان صبح: 05:22
طلوع خورشید: 06:45
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:25
غروب خورشید: 17:51
اذان مغرب: 18:10
اذان عشاء: 18:57
نیمه شب شرعی: 23:37
شنبه 03 اسفند 1398
اذان صبح: 05:21
طلوع خورشید: 06:44
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:25
غروب خورشید: 17:52
اذان مغرب: 18:11
اذان عشاء: 18:58
نیمه شب شرعی: 23:36
یکشنبه 04 اسفند 1398
اذان صبح: 05:19
طلوع خورشید: 06:43
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:26
غروب خورشید: 17:53
اذان مغرب: 18:12
اذان عشاء: 18:59
نیمه شب شرعی: 23:36
دوشنبه 05 اسفند 1398
اذان صبح: 05:18
طلوع خورشید: 06:42
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:27
غروب خورشید: 17:54
اذان مغرب: 18:13
اذان عشاء: 19:00
نیمه شب شرعی: 23:36
سه شنبه 06 اسفند 1398
اذان صبح: 05:17
طلوع خورشید: 06:41
اذان ظهر: 12:18
اذان عصر: 15:27
غروب خورشید: 17:55
اذان مغرب: 18:13
اذان عشاء: 19:00
نیمه شب شرعی: 23:36
چهارشنبه 07 اسفند 1398
اذان صبح: 05:16
طلوع خورشید: 06:39
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:28
غروب خورشید: 17:56
اذان مغرب: 18:14
اذان عشاء: 19:01
نیمه شب شرعی: 23:36
پنجشنبه 08 اسفند 1398
اذان صبح: 05:15
طلوع خورشید: 06:38
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:28
غروب خورشید: 17:57
اذان مغرب: 18:15
اذان عشاء: 19:02
نیمه شب شرعی: 23:36
جمعه 09 اسفند 1398
اذان صبح: 05:13
طلوع خورشید: 06:37
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:29
غروب خورشید: 17:58
اذان مغرب: 18:16
اذان عشاء: 19:03
نیمه شب شرعی: 23:36
شنبه 10 اسفند 1398
اذان صبح: 05:12
طلوع خورشید: 06:35
اذان ظهر: 12:17
اذان عصر: 15:30
غروب خورشید: 17:59
اذان مغرب: 18:17
اذان عشاء: 19:04
نیمه شب شرعی: 23:36