اوقات شرعی شهر تهران استان تهران

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


سه شنبه 05 مرداد 1400 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
17 ذوالحجة 1442 هجری قمری
اذان صبح: 04:30
طلوع خورشید: 06:09
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:13
اذان مغرب: 20:33
اذان عشاء: 21:28
نیمه شب شرعی: 00:21
چهارشنبه 06 مرداد 1400
اذان صبح: 04:31
طلوع خورشید: 06:09
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:59
غروب خورشید: 20:12
اذان مغرب: 20:32
اذان عشاء: 21:27
نیمه شب شرعی: 00:22
پنجشنبه 07 مرداد 1400
اذان صبح: 04:32
طلوع خورشید: 06:10
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:11
اذان مغرب: 20:31
اذان عشاء: 21:26
نیمه شب شرعی: 00:22
جمعه 08 مرداد 1400
اذان صبح: 04:33
طلوع خورشید: 06:11
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:10
اذان مغرب: 20:30
اذان عشاء: 21:25
نیمه شب شرعی: 00:22
شنبه 09 مرداد 1400
اذان صبح: 04:34
طلوع خورشید: 06:12
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:58
غروب خورشید: 20:10
اذان مغرب: 20:29
اذان عشاء: 21:24
نیمه شب شرعی: 00:22
جمعه 05 شهریور 1400
اذان صبح: 05:04
طلوع خورشید: 06:33
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:39
اذان مغرب: 19:57
اذان عشاء: 20:47
نیمه شب شرعی: 00:21
شنبه 06 شهریور 1400
اذان صبح: 05:05
طلوع خورشید: 06:33
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:37
اذان مغرب: 19:56
اذان عشاء: 20:45
نیمه شب شرعی: 00:21
یکشنبه 07 شهریور 1400
اذان صبح: 05:06
طلوع خورشید: 06:34
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:36
اذان مغرب: 19:55
اذان عشاء: 20:44
نیمه شب شرعی: 00:21
دوشنبه 08 شهریور 1400
اذان صبح: 05:07
طلوع خورشید: 06:35
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:35
اذان مغرب: 19:53
اذان عشاء: 20:42
نیمه شب شرعی: 00:21
سه شنبه 09 شهریور 1400
اذان صبح: 05:08
طلوع خورشید: 06:36
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:33
اذان مغرب: 19:52
اذان عشاء: 20:41
نیمه شب شرعی: 00:21