اوقات شرعی شهر تهران استان تهران | جدول یاب

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


جمعه 26 مهر 1398 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
18 صَفَر 1441 هجری قمری
اذان صبح: 04:49
طلوع خورشید: 06:13
اذان ظهر: 11:50
اذان عصر: 15:00
غروب خورشید: 17:26
اذان مغرب: 17:44
اذان عشاء: 18:31
نیمه شب شرعی: 23:08
شنبه 27 مهر 1398
اذان صبح: 04:50
طلوع خورشید: 06:14
اذان ظهر: 11:49
اذان عصر: 14:59
غروب خورشید: 17:24
اذان مغرب: 17:43
اذان عشاء: 18:30
نیمه شب شرعی: 23:07
یکشنبه 28 مهر 1398
اذان صبح: 04:51
طلوع خورشید: 06:15
اذان ظهر: 11:49
اذان عصر: 14:58
غروب خورشید: 17:23
اذان مغرب: 17:42
اذان عشاء: 18:29
نیمه شب شرعی: 23:07
دوشنبه 29 مهر 1398
اذان صبح: 04:52
طلوع خورشید: 06:16
اذان ظهر: 11:49
اذان عصر: 14:57
غروب خورشید: 17:22
اذان مغرب: 17:40
اذان عشاء: 18:28
نیمه شب شرعی: 23:07
سه شنبه 30 مهر 1398
اذان صبح: 04:53
طلوع خورشید: 06:17
اذان ظهر: 11:49
اذان عصر: 14:56
غروب خورشید: 17:21
اذان مغرب: 17:39
اذان عشاء: 18:26
نیمه شب شرعی: 23:07
چهارشنبه 01 آبان 1398
اذان صبح: 04:54
طلوع خورشید: 06:18
اذان ظهر: 11:49
اذان عصر: 14:55
غروب خورشید: 17:20
اذان مغرب: 17:38
اذان عشاء: 18:25
نیمه شب شرعی: 23:07
پنجشنبه 02 آبان 1398
اذان صبح: 04:54
طلوع خورشید: 06:18
اذان ظهر: 11:49
اذان عصر: 14:54
غروب خورشید: 17:18
اذان مغرب: 17:37
اذان عشاء: 18:24
نیمه شب شرعی: 23:06
جمعه 03 آبان 1398
اذان صبح: 04:55
طلوع خورشید: 06:19
اذان ظهر: 11:49
اذان عصر: 14:53
غروب خورشید: 17:17
اذان مغرب: 17:36
اذان عشاء: 18:23
نیمه شب شرعی: 23:06
شنبه 04 آبان 1398
اذان صبح: 04:56
طلوع خورشید: 06:20
اذان ظهر: 11:48
اذان عصر: 14:52
غروب خورشید: 17:16
اذان مغرب: 17:35
اذان عشاء: 18:22
نیمه شب شرعی: 23:06
یکشنبه 05 آبان 1398
اذان صبح: 04:57
طلوع خورشید: 06:21
اذان ظهر: 11:48
اذان عصر: 14:51
غروب خورشید: 17:15
اذان مغرب: 17:34
اذان عشاء: 18:21
نیمه شب شرعی: 23:06
دوشنبه 06 آبان 1398
اذان صبح: 04:58
طلوع خورشید: 06:22
اذان ظهر: 11:48
اذان عصر: 14:51
غروب خورشید: 17:14
اذان مغرب: 17:33
اذان عشاء: 18:20
نیمه شب شرعی: 23:06
سه شنبه 07 آبان 1398
اذان صبح: 04:59
طلوع خورشید: 06:23
اذان ظهر: 11:48
اذان عصر: 14:50
غروب خورشید: 17:13
اذان مغرب: 17:31
اذان عشاء: 18:19
نیمه شب شرعی: 23:06
چهارشنبه 08 آبان 1398
اذان صبح: 04:59
طلوع خورشید: 06:24
اذان ظهر: 11:48
اذان عصر: 14:49
غروب خورشید: 17:12
اذان مغرب: 17:30
اذان عشاء: 18:18
نیمه شب شرعی: 23:06
پنجشنبه 09 آبان 1398
اذان صبح: 05:00
طلوع خورشید: 06:25
اذان ظهر: 11:48
اذان عصر: 14:48
غروب خورشید: 17:11
اذان مغرب: 17:29
اذان عشاء: 18:17
نیمه شب شرعی: 23:05
دوشنبه 27 آبان 1398
اذان صبح: 05:16
طلوع خورشید: 06:43
اذان ظهر: 11:50
اذان عصر: 14:36
غروب خورشید: 16:56
اذان مغرب: 17:15
اذان عشاء: 18:04
نیمه شب شرعی: 23:06
سه شنبه 28 آبان 1398
اذان صبح: 05:16
طلوع خورشید: 06:44
اذان ظهر: 11:50
اذان عصر: 14:36
غروب خورشید: 16:55
اذان مغرب: 17:15
اذان عشاء: 18:04
نیمه شب شرعی: 23:06
چهارشنبه 29 آبان 1398
اذان صبح: 05:17
طلوع خورشید: 06:45
اذان ظهر: 11:50
اذان عصر: 14:36
غروب خورشید: 16:55
اذان مغرب: 17:14
اذان عشاء: 18:04
نیمه شب شرعی: 23:06
پنجشنبه 30 آبان 1398
اذان صبح: 05:18
طلوع خورشید: 06:46
اذان ظهر: 11:50
اذان عصر: 14:35
غروب خورشید: 16:54
اذان مغرب: 17:14
اذان عشاء: 18:03
نیمه شب شرعی: 23:06
جمعه 01 آذر 1398
اذان صبح: 05:19
طلوع خورشید: 06:47
اذان ظهر: 11:50
اذان عصر: 14:35
غروب خورشید: 16:54
اذان مغرب: 17:14
اذان عشاء: 18:03
نیمه شب شرعی: 23:06
شنبه 02 آذر 1398
اذان صبح: 05:20
طلوع خورشید: 06:48
اذان ظهر: 11:51
اذان عصر: 14:35
غروب خورشید: 16:53
اذان مغرب: 17:13
اذان عشاء: 18:03
نیمه شب شرعی: 23:07
یکشنبه 03 آذر 1398
اذان صبح: 05:21
طلوع خورشید: 06:49
اذان ظهر: 11:51
اذان عصر: 14:34
غروب خورشید: 16:53
اذان مغرب: 17:13
اذان عشاء: 18:02
نیمه شب شرعی: 23:07
دوشنبه 04 آذر 1398
اذان صبح: 05:21
طلوع خورشید: 06:50
اذان ظهر: 11:51
اذان عصر: 14:34
غروب خورشید: 16:53
اذان مغرب: 17:12
اذان عشاء: 18:02
نیمه شب شرعی: 23:07
سه شنبه 05 آذر 1398
اذان صبح: 05:22
طلوع خورشید: 06:50
اذان ظهر: 11:52
اذان عصر: 14:34
غروب خورشید: 16:52
اذان مغرب: 17:12
اذان عشاء: 18:02
نیمه شب شرعی: 23:07
چهارشنبه 06 آذر 1398
اذان صبح: 05:23
طلوع خورشید: 06:51
اذان ظهر: 11:52
اذان عصر: 14:34
غروب خورشید: 16:52
اذان مغرب: 17:12
اذان عشاء: 18:02
نیمه شب شرعی: 23:08
پنجشنبه 07 آذر 1398
اذان صبح: 05:24
طلوع خورشید: 06:52
اذان ظهر: 11:52
اذان عصر: 14:33
غروب خورشید: 16:52
اذان مغرب: 17:12
اذان عشاء: 18:01
نیمه شب شرعی: 23:08
جمعه 08 آذر 1398
اذان صبح: 05:25
طلوع خورشید: 06:53
اذان ظهر: 11:53
اذان عصر: 14:33
غروب خورشید: 16:52
اذان مغرب: 17:11
اذان عشاء: 18:01
نیمه شب شرعی: 23:08
شنبه 09 آذر 1398
اذان صبح: 05:26
طلوع خورشید: 06:54
اذان ظهر: 11:53
اذان عصر: 14:33
غروب خورشید: 16:51
اذان مغرب: 17:11
اذان عشاء: 18:01
نیمه شب شرعی: 23:08
سوپر تخفیف مارکت