اوقات شرعی شهر تهران استان تهران

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


جمعه 15 اسفند 1399 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
21 رَجَب 1442 هجری قمری
اذان صبح: 05:06
طلوع خورشید: 06:29
اذان ظهر: 12:16
اذان عصر: 15:32
غروب خورشید: 18:03
اذان مغرب: 18:21
اذان عشاء: 19:08
نیمه شب شرعی: 23:35
شنبه 16 اسفند 1399
اذان صبح: 05:05
طلوع خورشید: 06:28
اذان ظهر: 12:16
اذان عصر: 15:33
غروب خورشید: 18:04
اذان مغرب: 18:22
اذان عشاء: 19:09
نیمه شب شرعی: 23:34
یکشنبه 17 اسفند 1399
اذان صبح: 05:03
طلوع خورشید: 06:26
اذان ظهر: 12:15
اذان عصر: 15:33
غروب خورشید: 18:05
اذان مغرب: 18:23
اذان عشاء: 19:10
نیمه شب شرعی: 23:34
دوشنبه 18 اسفند 1399
اذان صبح: 05:02
طلوع خورشید: 06:25
اذان ظهر: 12:15
اذان عصر: 15:34
غروب خورشید: 18:06
اذان مغرب: 18:24
اذان عشاء: 19:11
نیمه شب شرعی: 23:34
سه شنبه 19 اسفند 1399
اذان صبح: 05:01
طلوع خورشید: 06:24
اذان ظهر: 12:15
اذان عصر: 15:34
غروب خورشید: 18:07
اذان مغرب: 18:25
اذان عشاء: 19:12
نیمه شب شرعی: 23:34
چهارشنبه 20 اسفند 1399
اذان صبح: 04:59
طلوع خورشید: 06:22
اذان ظهر: 12:15
اذان عصر: 15:34
غروب خورشید: 18:08
اذان مغرب: 18:26
اذان عشاء: 19:13
نیمه شب شرعی: 23:33
پنجشنبه 21 اسفند 1399
اذان صبح: 04:58
طلوع خورشید: 06:21
اذان ظهر: 12:14
اذان عصر: 15:35
غروب خورشید: 18:08
اذان مغرب: 18:27
اذان عشاء: 19:13
نیمه شب شرعی: 23:33
جمعه 22 اسفند 1399
اذان صبح: 04:56
طلوع خورشید: 06:20
اذان ظهر: 12:14
اذان عصر: 15:35
غروب خورشید: 18:09
اذان مغرب: 18:27
اذان عشاء: 19:14
نیمه شب شرعی: 23:33
شنبه 23 اسفند 1399
اذان صبح: 04:55
طلوع خورشید: 06:18
اذان ظهر: 12:14
اذان عصر: 15:36
غروب خورشید: 18:10
اذان مغرب: 18:28
اذان عشاء: 19:15
نیمه شب شرعی: 23:33
یکشنبه 24 اسفند 1399
اذان صبح: 04:53
طلوع خورشید: 06:17
اذان ظهر: 12:14
اذان عصر: 15:36
غروب خورشید: 18:11
اذان مغرب: 18:29
اذان عشاء: 19:16
نیمه شب شرعی: 23:32
دوشنبه 25 اسفند 1399
اذان صبح: 04:52
طلوع خورشید: 06:15
اذان ظهر: 12:13
اذان عصر: 15:36
غروب خورشید: 18:12
اذان مغرب: 18:30
اذان عشاء: 19:17
نیمه شب شرعی: 23:32
سه شنبه 26 اسفند 1399
اذان صبح: 04:50
طلوع خورشید: 06:14
اذان ظهر: 12:13
اذان عصر: 15:37
غروب خورشید: 18:13
اذان مغرب: 18:31
اذان عشاء: 19:18
نیمه شب شرعی: 23:32
چهارشنبه 27 اسفند 1399
اذان صبح: 04:49
طلوع خورشید: 06:12
اذان ظهر: 12:13
اذان عصر: 15:37
غروب خورشید: 18:14
اذان مغرب: 18:32
اذان عشاء: 19:19
نیمه شب شرعی: 23:31
پنجشنبه 28 اسفند 1399
اذان صبح: 04:47
طلوع خورشید: 06:11
اذان ظهر: 12:12
اذان عصر: 15:38
غروب خورشید: 18:14
اذان مغرب: 18:33
اذان عشاء: 19:20
نیمه شب شرعی: 23:31
جمعه 29 اسفند 1399
اذان صبح: 04:46
طلوع خورشید: 06:10
اذان ظهر: 12:12
اذان عصر: 15:38
غروب خورشید: 18:15
اذان مغرب: 18:33
اذان عشاء: 19:20
نیمه شب شرعی: 23:31
شنبه 30 اسفند 1399
اذان صبح: 04:44
طلوع خورشید: 06:08
اذان ظهر: 12:12
اذان عصر: 15:38
غروب خورشید: 18:16
اذان مغرب: 18:34
اذان عشاء: 19:21
نیمه شب شرعی: 23:30
یکشنبه 01 فروردین 1400
اذان صبح: 04:43
طلوع خورشید: 06:07
اذان ظهر: 12:12
اذان عصر: 15:39
غروب خورشید: 18:17
اذان مغرب: 18:35
اذان عشاء: 19:22
نیمه شب شرعی: 23:30
دوشنبه 02 فروردین 1400
اذان صبح: 05:41
طلوع خورشید: 07:05
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:39
غروب خورشید: 19:18
اذان مغرب: 19:36
اذان عشاء: 20:23
نیمه شب شرعی: 00:30
سه شنبه 03 فروردین 1400
اذان صبح: 05:40
طلوع خورشید: 07:04
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:39
غروب خورشید: 19:19
اذان مغرب: 19:37
اذان عشاء: 20:24
نیمه شب شرعی: 00:29
چهارشنبه 04 فروردین 1400
اذان صبح: 05:38
طلوع خورشید: 07:02
اذان ظهر: 13:11
اذان عصر: 16:40
غروب خورشید: 19:19
اذان مغرب: 19:38
اذان عشاء: 20:25
نیمه شب شرعی: 00:29
پنجشنبه 05 فروردین 1400
اذان صبح: 05:37
طلوع خورشید: 07:01
اذان ظهر: 13:10
اذان عصر: 16:40
غروب خورشید: 19:20
اذان مغرب: 19:38
اذان عشاء: 20:26
نیمه شب شرعی: 00:29
جمعه 06 فروردین 1400
اذان صبح: 05:35
طلوع خورشید: 07:00
اذان ظهر: 13:10
اذان عصر: 16:40
غروب خورشید: 19:21
اذان مغرب: 19:39
اذان عشاء: 20:27
نیمه شب شرعی: 00:28
شنبه 07 فروردین 1400
اذان صبح: 05:34
طلوع خورشید: 06:58
اذان ظهر: 13:10
اذان عصر: 16:40
غروب خورشید: 19:22
اذان مغرب: 19:40
اذان عشاء: 20:28
نیمه شب شرعی: 00:28
یکشنبه 08 فروردین 1400
اذان صبح: 05:32
طلوع خورشید: 06:57
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:41
غروب خورشید: 19:23
اذان مغرب: 19:41
اذان عشاء: 20:29
نیمه شب شرعی: 00:27
دوشنبه 09 فروردین 1400
اذان صبح: 05:31
طلوع خورشید: 06:55
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:41
غروب خورشید: 19:24
اذان مغرب: 19:42
اذان عشاء: 20:30
نیمه شب شرعی: 00:27
سه شنبه 10 فروردین 1400
اذان صبح: 05:29
طلوع خورشید: 06:54
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:41
غروب خورشید: 19:24
اذان مغرب: 19:43
اذان عشاء: 20:30
نیمه شب شرعی: 00:27
چهارشنبه 11 فروردین 1400
اذان صبح: 05:27
طلوع خورشید: 06:52
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:41
غروب خورشید: 19:25
اذان مغرب: 19:43
اذان عشاء: 20:31
نیمه شب شرعی: 00:26
دوشنبه 16 فروردین 1400
اذان صبح: 05:19
طلوع خورشید: 06:45
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:42
غروب خورشید: 19:29
اذان مغرب: 19:48
اذان عشاء: 20:36
نیمه شب شرعی: 00:24
سه شنبه 17 فروردین 1400
اذان صبح: 05:18
طلوع خورشید: 06:44
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:43
غروب خورشید: 19:30
اذان مغرب: 19:49
اذان عشاء: 20:37
نیمه شب شرعی: 00:24
چهارشنبه 18 فروردین 1400
اذان صبح: 05:16
طلوع خورشید: 06:43
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:43
غروب خورشید: 19:31
اذان مغرب: 19:49
اذان عشاء: 20:38
نیمه شب شرعی: 00:24
پنجشنبه 19 فروردین 1400
اذان صبح: 05:15
طلوع خورشید: 06:41
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:43
غروب خورشید: 19:32
اذان مغرب: 19:50
اذان عشاء: 20:39
نیمه شب شرعی: 00:23
جمعه 20 فروردین 1400
اذان صبح: 05:13
طلوع خورشید: 06:40
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:43
غروب خورشید: 19:33
اذان مغرب: 19:51
اذان عشاء: 20:40
نیمه شب شرعی: 00:23
شنبه 21 فروردین 1400
اذان صبح: 05:11
طلوع خورشید: 06:38
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:43
غروب خورشید: 19:34
اذان مغرب: 19:52
اذان عشاء: 20:41
نیمه شب شرعی: 00:22
یکشنبه 22 فروردین 1400
اذان صبح: 05:10
طلوع خورشید: 06:37
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:43
غروب خورشید: 19:34
اذان مغرب: 19:53
اذان عشاء: 20:42
نیمه شب شرعی: 00:22
دوشنبه 23 فروردین 1400
اذان صبح: 05:08
طلوع خورشید: 06:36
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:35
اذان مغرب: 19:54
اذان عشاء: 20:43
نیمه شب شرعی: 00:22
سه شنبه 24 فروردین 1400
اذان صبح: 05:07
طلوع خورشید: 06:34
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:36
اذان مغرب: 19:55
اذان عشاء: 20:44
نیمه شب شرعی: 00:21
چهارشنبه 25 فروردین 1400
اذان صبح: 05:05
طلوع خورشید: 06:33
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:37
اذان مغرب: 19:55
اذان عشاء: 20:45
نیمه شب شرعی: 00:21
پنجشنبه 26 فروردین 1400
اذان صبح: 05:04
طلوع خورشید: 06:32
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:38
اذان مغرب: 19:56
اذان عشاء: 20:46
نیمه شب شرعی: 00:21
جمعه 27 فروردین 1400
اذان صبح: 05:02
طلوع خورشید: 06:30
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:39
اذان مغرب: 19:57
اذان عشاء: 20:47
نیمه شب شرعی: 00:20
شنبه 28 فروردین 1400
اذان صبح: 05:00
طلوع خورشید: 06:29
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:39
اذان مغرب: 19:58
اذان عشاء: 20:48
نیمه شب شرعی: 00:20
یکشنبه 29 فروردین 1400
اذان صبح: 04:59
طلوع خورشید: 06:28
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:40
اذان مغرب: 19:59
اذان عشاء: 20:49
نیمه شب شرعی: 00:19
دوشنبه 30 فروردین 1400
اذان صبح: 04:57
طلوع خورشید: 06:27
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:41
اذان مغرب: 20:00
اذان عشاء: 20:50
نیمه شب شرعی: 00:19
سه شنبه 31 فروردین 1400
اذان صبح: 04:56
طلوع خورشید: 06:25
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:42
اذان مغرب: 20:01
اذان عشاء: 20:51
نیمه شب شرعی: 00:19
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400
اذان صبح: 04:54
طلوع خورشید: 06:24
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:43
اذان مغرب: 20:02
اذان عشاء: 20:52
نیمه شب شرعی: 00:18
پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400
اذان صبح: 04:53
طلوع خورشید: 06:23
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:44
اذان مغرب: 20:02
اذان عشاء: 20:53
نیمه شب شرعی: 00:18
جمعه 03 اردیبهشت 1400
اذان صبح: 04:51
طلوع خورشید: 06:22
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:44
اذان مغرب: 20:03
اذان عشاء: 20:54
نیمه شب شرعی: 00:18
شنبه 04 اردیبهشت 1400
اذان صبح: 04:50
طلوع خورشید: 06:20
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:45
اذان مغرب: 20:04
اذان عشاء: 20:55
نیمه شب شرعی: 00:17
یکشنبه 05 اردیبهشت 1400
اذان صبح: 04:48
طلوع خورشید: 06:19
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:46
اذان مغرب: 20:05
اذان عشاء: 20:56
نیمه شب شرعی: 00:17
دوشنبه 06 اردیبهشت 1400
اذان صبح: 04:47
طلوع خورشید: 06:18
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:47
اذان مغرب: 20:06
اذان عشاء: 20:57
نیمه شب شرعی: 00:17
سه شنبه 07 اردیبهشت 1400
اذان صبح: 04:45
طلوع خورشید: 06:17
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:48
اذان مغرب: 20:07
اذان عشاء: 20:58
نیمه شب شرعی: 00:16
چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400
اذان صبح: 04:44
طلوع خورشید: 06:16
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:49
اذان مغرب: 20:08
اذان عشاء: 21:00
نیمه شب شرعی: 00:16
پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400
اذان صبح: 04:42
طلوع خورشید: 06:15
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:49
اذان مغرب: 20:09
اذان عشاء: 21:01
نیمه شب شرعی: 00:16
جمعه 10 اردیبهشت 1400
اذان صبح: 04:41
طلوع خورشید: 06:14
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:50
اذان مغرب: 20:10
اذان عشاء: 21:02
نیمه شب شرعی: 00:16