اوقات شرعی شهر تهران استان تهران

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


جمعه 22 فروردین 1399 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
16 شَعْبان 1441 هجری قمری
اذان صبح: 05:11
طلوع خورشید: 06:38
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:43
غروب خورشید: 19:34
اذان مغرب: 19:52
اذان عشاء: 20:41
نیمه شب شرعی: 00:22
شنبه 23 فروردین 1399
اذان صبح: 05:09
طلوع خورشید: 06:37
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:35
اذان مغرب: 19:53
اذان عشاء: 20:42
نیمه شب شرعی: 00:22
یکشنبه 24 فروردین 1399
اذان صبح: 05:08
طلوع خورشید: 06:35
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:35
اذان مغرب: 19:54
اذان عشاء: 20:43
نیمه شب شرعی: 00:22
دوشنبه 25 فروردین 1399
اذان صبح: 05:06
طلوع خورشید: 06:34
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:36
اذان مغرب: 19:55
اذان عشاء: 20:44
نیمه شب شرعی: 00:21
سه شنبه 26 فروردین 1399
اذان صبح: 05:05
طلوع خورشید: 06:33
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:37
اذان مغرب: 19:56
اذان عشاء: 20:45
نیمه شب شرعی: 00:21
چهارشنبه 27 فروردین 1399
اذان صبح: 05:03
طلوع خورشید: 06:31
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:38
اذان مغرب: 19:57
اذان عشاء: 20:46
نیمه شب شرعی: 00:21
پنجشنبه 28 فروردین 1399
اذان صبح: 05:02
طلوع خورشید: 06:30
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:39
اذان مغرب: 19:57
اذان عشاء: 20:47
نیمه شب شرعی: 00:20
جمعه 29 فروردین 1399
اذان صبح: 05:00
طلوع خورشید: 06:29
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:40
اذان مغرب: 19:58
اذان عشاء: 20:48
نیمه شب شرعی: 00:20
شنبه 30 فروردین 1399
اذان صبح: 04:58
طلوع خورشید: 06:28
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:40
اذان مغرب: 19:59
اذان عشاء: 20:49
نیمه شب شرعی: 00:19
یکشنبه 31 فروردین 1399
اذان صبح: 04:57
طلوع خورشید: 06:26
اذان ظهر: 13:04
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:41
اذان مغرب: 20:00
اذان عشاء: 20:50
نیمه شب شرعی: 00:19
دوشنبه 01 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:55
طلوع خورشید: 06:25
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:42
اذان مغرب: 20:01
اذان عشاء: 20:51
نیمه شب شرعی: 00:19
سه شنبه 02 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:54
طلوع خورشید: 06:24
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:43
اذان مغرب: 20:02
اذان عشاء: 20:52
نیمه شب شرعی: 00:18
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:52
طلوع خورشید: 06:23
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:44
اذان مغرب: 20:03
اذان عشاء: 20:53
نیمه شب شرعی: 00:18
پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:51
طلوع خورشید: 06:21
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:45
اذان مغرب: 20:04
اذان عشاء: 20:55
نیمه شب شرعی: 00:18
جمعه 05 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:49
طلوع خورشید: 06:20
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:45
اذان مغرب: 20:04
اذان عشاء: 20:56
نیمه شب شرعی: 00:17
شنبه 06 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:48
طلوع خورشید: 06:19
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:46
اذان مغرب: 20:05
اذان عشاء: 20:57
نیمه شب شرعی: 00:17
یکشنبه 07 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:46
طلوع خورشید: 06:18
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:47
اذان مغرب: 20:06
اذان عشاء: 20:58
نیمه شب شرعی: 00:17
دوشنبه 08 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:45
طلوع خورشید: 06:17
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:48
اذان مغرب: 20:07
اذان عشاء: 20:59
نیمه شب شرعی: 00:16
سه شنبه 09 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:43
طلوع خورشید: 06:16
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:49
اذان مغرب: 20:08
اذان عشاء: 21:00
نیمه شب شرعی: 00:16
چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:42
طلوع خورشید: 06:14
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:50
اذان مغرب: 20:09
اذان عشاء: 21:01
نیمه شب شرعی: 00:16
پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:40
طلوع خورشید: 06:13
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:50
اذان مغرب: 20:10
اذان عشاء: 21:02
نیمه شب شرعی: 00:15
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:27
طلوع خورشید: 06:03
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:47
غروب خورشید: 19:59
اذان مغرب: 20:19
اذان عشاء: 21:13
نیمه شب شرعی: 00:13
دوشنبه 22 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:26
طلوع خورشید: 06:02
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:47
غروب خورشید: 20:00
اذان مغرب: 20:19
اذان عشاء: 21:14
نیمه شب شرعی: 00:13
سه شنبه 23 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:24
طلوع خورشید: 06:02
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:48
غروب خورشید: 20:00
اذان مغرب: 20:20
اذان عشاء: 21:15
نیمه شب شرعی: 00:12
چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:23
طلوع خورشید: 06:01
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:48
غروب خورشید: 20:01
اذان مغرب: 20:21
اذان عشاء: 21:16
نیمه شب شرعی: 00:12
پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:22
طلوع خورشید: 06:00
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:48
غروب خورشید: 20:02
اذان مغرب: 20:22
اذان عشاء: 21:17
نیمه شب شرعی: 00:12
جمعه 26 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:21
طلوع خورشید: 05:59
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:48
غروب خورشید: 20:03
اذان مغرب: 20:23
اذان عشاء: 21:18
نیمه شب شرعی: 00:12
شنبه 27 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:20
طلوع خورشید: 05:58
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:48
غروب خورشید: 20:04
اذان مغرب: 20:24
اذان عشاء: 21:19
نیمه شب شرعی: 00:12
یکشنبه 28 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:19
طلوع خورشید: 05:58
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:48
غروب خورشید: 20:04
اذان مغرب: 20:25
اذان عشاء: 21:20
نیمه شب شرعی: 00:12
دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:18
طلوع خورشید: 05:57
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:48
غروب خورشید: 20:05
اذان مغرب: 20:25
اذان عشاء: 21:21
نیمه شب شرعی: 00:11
سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:17
طلوع خورشید: 05:56
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 20:06
اذان مغرب: 20:26
اذان عشاء: 21:22
نیمه شب شرعی: 00:11
چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
اذان صبح: 04:16
طلوع خورشید: 05:56
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 20:07
اذان مغرب: 20:27
اذان عشاء: 21:23
نیمه شب شرعی: 00:11
پنجشنبه 01 خرداد 1399
اذان صبح: 04:15
طلوع خورشید: 05:55
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 20:07
اذان مغرب: 20:28
اذان عشاء: 21:24
نیمه شب شرعی: 00:11
جمعه 02 خرداد 1399
اذان صبح: 04:14
طلوع خورشید: 05:54
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 20:08
اذان مغرب: 20:29
اذان عشاء: 21:25
نیمه شب شرعی: 00:11
شنبه 03 خرداد 1399
اذان صبح: 04:13
طلوع خورشید: 05:54
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 20:09
اذان مغرب: 20:29
اذان عشاء: 21:26
نیمه شب شرعی: 00:11
یکشنبه 04 خرداد 1399
اذان صبح: 04:12
طلوع خورشید: 05:53
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 20:10
اذان مغرب: 20:30
اذان عشاء: 21:27
نیمه شب شرعی: 00:11
دوشنبه 05 خرداد 1399
اذان صبح: 04:11
طلوع خورشید: 05:53
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:10
اذان مغرب: 20:31
اذان عشاء: 21:28
نیمه شب شرعی: 00:11
سه شنبه 06 خرداد 1399
اذان صبح: 04:10
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:11
اذان مغرب: 20:32
اذان عشاء: 21:29
نیمه شب شرعی: 00:11
چهارشنبه 07 خرداد 1399
اذان صبح: 04:09
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:12
اذان مغرب: 20:32
اذان عشاء: 21:30
نیمه شب شرعی: 00:11
پنجشنبه 08 خرداد 1399
اذان صبح: 04:09
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:12
اذان مغرب: 20:33
اذان عشاء: 21:31
نیمه شب شرعی: 00:11
جمعه 09 خرداد 1399
اذان صبح: 04:08
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:13
اذان مغرب: 20:34
اذان عشاء: 21:31
نیمه شب شرعی: 00:11
شنبه 10 خرداد 1399
اذان صبح: 04:07
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:51
غروب خورشید: 20:14
اذان مغرب: 20:35
اذان عشاء: 21:32
نیمه شب شرعی: 00:11
یکشنبه 11 خرداد 1399
اذان صبح: 04:07
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:51
غروب خورشید: 20:14
اذان مغرب: 20:35
اذان عشاء: 21:33
نیمه شب شرعی: 00:11