اوقات شرعی شهر تهران استان تهران | جدول یاب

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


پنجشنبه 23 آبان 1398 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
16 رَبيع الأوّل 1441 هجری قمری
اذان صبح: 05:12
طلوع خورشید: 06:39
اذان ظهر: 11:49
اذان عصر: 14:38
غروب خورشید: 16:58
اذان مغرب: 17:18
اذان عشاء: 18:06
نیمه شب شرعی: 23:05
جمعه 24 آبان 1398
اذان صبح: 05:13
طلوع خورشید: 06:40
اذان ظهر: 11:49
اذان عصر: 14:38
غروب خورشید: 16:58
اذان مغرب: 17:17
اذان عشاء: 18:06
نیمه شب شرعی: 23:05
شنبه 25 آبان 1398
اذان صبح: 05:14
طلوع خورشید: 06:41
اذان ظهر: 11:49
اذان عصر: 14:37
غروب خورشید: 16:57
اذان مغرب: 17:17
اذان عشاء: 18:05
نیمه شب شرعی: 23:06
یکشنبه 26 آبان 1398
اذان صبح: 05:15
طلوع خورشید: 06:42
اذان ظهر: 11:49
اذان عصر: 14:37
غروب خورشید: 16:57
اذان مغرب: 17:16
اذان عشاء: 18:05
نیمه شب شرعی: 23:06
دوشنبه 27 آبان 1398
اذان صبح: 05:16
طلوع خورشید: 06:43
اذان ظهر: 11:50
اذان عصر: 14:36
غروب خورشید: 16:56
اذان مغرب: 17:15
اذان عشاء: 18:04
نیمه شب شرعی: 23:06
سه شنبه 28 آبان 1398
اذان صبح: 05:16
طلوع خورشید: 06:44
اذان ظهر: 11:50
اذان عصر: 14:36
غروب خورشید: 16:55
اذان مغرب: 17:15
اذان عشاء: 18:04
نیمه شب شرعی: 23:06
چهارشنبه 29 آبان 1398
اذان صبح: 05:17
طلوع خورشید: 06:45
اذان ظهر: 11:50
اذان عصر: 14:36
غروب خورشید: 16:55
اذان مغرب: 17:14
اذان عشاء: 18:04
نیمه شب شرعی: 23:06
پنجشنبه 30 آبان 1398
اذان صبح: 05:18
طلوع خورشید: 06:46
اذان ظهر: 11:50
اذان عصر: 14:35
غروب خورشید: 16:54
اذان مغرب: 17:14
اذان عشاء: 18:03
نیمه شب شرعی: 23:06
جمعه 01 آذر 1398
اذان صبح: 05:19
طلوع خورشید: 06:47
اذان ظهر: 11:50
اذان عصر: 14:35
غروب خورشید: 16:54
اذان مغرب: 17:14
اذان عشاء: 18:03
نیمه شب شرعی: 23:06
شنبه 02 آذر 1398
اذان صبح: 05:20
طلوع خورشید: 06:48
اذان ظهر: 11:51
اذان عصر: 14:35
غروب خورشید: 16:53
اذان مغرب: 17:13
اذان عشاء: 18:03
نیمه شب شرعی: 23:07
یکشنبه 03 آذر 1398
اذان صبح: 05:21
طلوع خورشید: 06:49
اذان ظهر: 11:51
اذان عصر: 14:34
غروب خورشید: 16:53
اذان مغرب: 17:13
اذان عشاء: 18:02
نیمه شب شرعی: 23:07
دوشنبه 04 آذر 1398
اذان صبح: 05:21
طلوع خورشید: 06:50
اذان ظهر: 11:51
اذان عصر: 14:34
غروب خورشید: 16:53
اذان مغرب: 17:12
اذان عشاء: 18:02
نیمه شب شرعی: 23:07
سه شنبه 05 آذر 1398
اذان صبح: 05:22
طلوع خورشید: 06:50
اذان ظهر: 11:52
اذان عصر: 14:34
غروب خورشید: 16:52
اذان مغرب: 17:12
اذان عشاء: 18:02
نیمه شب شرعی: 23:07
چهارشنبه 06 آذر 1398
اذان صبح: 05:23
طلوع خورشید: 06:51
اذان ظهر: 11:52
اذان عصر: 14:34
غروب خورشید: 16:52
اذان مغرب: 17:12
اذان عشاء: 18:02
نیمه شب شرعی: 23:08
پنجشنبه 07 آذر 1398
اذان صبح: 05:24
طلوع خورشید: 06:52
اذان ظهر: 11:52
اذان عصر: 14:33
غروب خورشید: 16:52
اذان مغرب: 17:12
اذان عشاء: 18:01
نیمه شب شرعی: 23:08
جمعه 08 آذر 1398
اذان صبح: 05:25
طلوع خورشید: 06:53
اذان ظهر: 11:53
اذان عصر: 14:33
غروب خورشید: 16:52
اذان مغرب: 17:11
اذان عشاء: 18:01
نیمه شب شرعی: 23:08
شنبه 09 آذر 1398
اذان صبح: 05:26
طلوع خورشید: 06:54
اذان ظهر: 11:53
اذان عصر: 14:33
غروب خورشید: 16:51
اذان مغرب: 17:11
اذان عشاء: 18:01
نیمه شب شرعی: 23:08
شنبه 23 آذر 1398
اذان صبح: 05:36
طلوع خورشید: 07:06
اذان ظهر: 11:59
اذان عصر: 14:34
غروب خورشید: 16:52
اذان مغرب: 17:12
اذان عشاء: 18:03
نیمه شب شرعی: 23:14
یکشنبه 24 آذر 1398
اذان صبح: 05:37
طلوع خورشید: 07:06
اذان ظهر: 11:59
اذان عصر: 14:34
غروب خورشید: 16:52
اذان مغرب: 17:12
اذان عشاء: 18:03
نیمه شب شرعی: 23:14
دوشنبه 25 آذر 1398
اذان صبح: 05:37
طلوع خورشید: 07:07
اذان ظهر: 12:00
اذان عصر: 14:35
غروب خورشید: 16:53
اذان مغرب: 17:13
اذان عشاء: 18:03
نیمه شب شرعی: 23:15
سه شنبه 26 آذر 1398
اذان صبح: 05:38
طلوع خورشید: 07:08
اذان ظهر: 12:00
اذان عصر: 14:35
غروب خورشید: 16:53
اذان مغرب: 17:13
اذان عشاء: 18:04
نیمه شب شرعی: 23:15
چهارشنبه 27 آذر 1398
اذان صبح: 05:38
طلوع خورشید: 07:08
اذان ظهر: 12:01
اذان عصر: 14:35
غروب خورشید: 16:53
اذان مغرب: 17:14
اذان عشاء: 18:04
نیمه شب شرعی: 23:16
پنجشنبه 28 آذر 1398
اذان صبح: 05:39
طلوع خورشید: 07:09
اذان ظهر: 12:01
اذان عصر: 14:36
غروب خورشید: 16:54
اذان مغرب: 17:14
اذان عشاء: 18:05
نیمه شب شرعی: 23:16
جمعه 29 آذر 1398
اذان صبح: 05:39
طلوع خورشید: 07:10
اذان ظهر: 12:02
اذان عصر: 14:36
غروب خورشید: 16:54
اذان مغرب: 17:14
اذان عشاء: 18:05
نیمه شب شرعی: 23:17
شنبه 30 آذر 1398
اذان صبح: 05:40
طلوع خورشید: 07:10
اذان ظهر: 12:02
اذان عصر: 14:37
غروب خورشید: 16:55
اذان مغرب: 17:15
اذان عشاء: 18:05
نیمه شب شرعی: 23:17
یکشنبه 01 دی 1398
اذان صبح: 05:40
طلوع خورشید: 07:11
اذان ظهر: 12:03
اذان عصر: 14:37
غروب خورشید: 16:55
اذان مغرب: 17:15
اذان عشاء: 18:06
نیمه شب شرعی: 23:18
دوشنبه 02 دی 1398
اذان صبح: 05:41
طلوع خورشید: 07:11
اذان ظهر: 12:03
اذان عصر: 14:38
غروب خورشید: 16:56
اذان مغرب: 17:16
اذان عشاء: 18:06
نیمه شب شرعی: 23:18
سه شنبه 03 دی 1398
اذان صبح: 05:41
طلوع خورشید: 07:11
اذان ظهر: 12:04
اذان عصر: 14:38
غروب خورشید: 16:56
اذان مغرب: 17:16
اذان عشاء: 18:07
نیمه شب شرعی: 23:19
چهارشنبه 04 دی 1398
اذان صبح: 05:42
طلوع خورشید: 07:12
اذان ظهر: 12:04
اذان عصر: 14:39
غروب خورشید: 16:57
اذان مغرب: 17:17
اذان عشاء: 18:08
نیمه شب شرعی: 23:19
پنجشنبه 05 دی 1398
اذان صبح: 05:42
طلوع خورشید: 07:12
اذان ظهر: 12:05
اذان عصر: 14:39
غروب خورشید: 16:57
اذان مغرب: 17:18
اذان عشاء: 18:08
نیمه شب شرعی: 23:20
جمعه 06 دی 1398
اذان صبح: 05:43
طلوع خورشید: 07:13
اذان ظهر: 12:05
اذان عصر: 14:40
غروب خورشید: 16:58
اذان مغرب: 17:18
اذان عشاء: 18:09
نیمه شب شرعی: 23:20
شنبه 07 دی 1398
اذان صبح: 05:43
طلوع خورشید: 07:13
اذان ظهر: 12:06
اذان عصر: 14:40
غروب خورشید: 16:59
اذان مغرب: 17:19
اذان عشاء: 18:09
نیمه شب شرعی: 23:21
یکشنبه 08 دی 1398
اذان صبح: 05:43
طلوع خورشید: 07:13
اذان ظهر: 12:06
اذان عصر: 14:41
غروب خورشید: 16:59
اذان مغرب: 17:20
اذان عشاء: 18:10
نیمه شب شرعی: 23:21
دوشنبه 09 دی 1398
اذان صبح: 05:44
طلوع خورشید: 07:14
اذان ظهر: 12:07
اذان عصر: 14:42
غروب خورشید: 17:00
اذان مغرب: 17:20
اذان عشاء: 18:11
نیمه شب شرعی: 23:22
سه شنبه 10 دی 1398
اذان صبح: 05:44
طلوع خورشید: 07:14
اذان ظهر: 12:07
اذان عصر: 14:42
غروب خورشید: 17:01
اذان مغرب: 17:21
اذان عشاء: 18:11
نیمه شب شرعی: 23:22