اوقات شرعی شهر تهران استان تهران

اوقات شرعی

برای یافتن اوقات شرعی شهرها در سایت جدول یاب کافی است نام استان و نام شهر مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنید تا از اوقات شرعی امروز و روزهای آینده باخبر شوید.


دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 تاریخ امروز
استان: تهران
شهر: تهران
05 شَوّال 1442 هجری قمری
اذان صبح: 04:19
طلوع خورشید: 05:58
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:48
غروب خورشید: 20:04
اذان مغرب: 20:24
اذان عشاء: 21:20
نیمه شب شرعی: 00:12
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
اذان صبح: 04:18
طلوع خورشید: 05:57
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:48
غروب خورشید: 20:05
اذان مغرب: 20:25
اذان عشاء: 21:21
نیمه شب شرعی: 00:11
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
اذان صبح: 04:17
طلوع خورشید: 05:56
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 20:06
اذان مغرب: 20:26
اذان عشاء: 21:22
نیمه شب شرعی: 00:11
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400
اذان صبح: 04:16
طلوع خورشید: 05:56
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 20:07
اذان مغرب: 20:27
اذان عشاء: 21:23
نیمه شب شرعی: 00:11
جمعه 31 اردیبهشت 1400
اذان صبح: 04:15
طلوع خورشید: 05:55
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 20:07
اذان مغرب: 20:28
اذان عشاء: 21:24
نیمه شب شرعی: 00:11
شنبه 01 خرداد 1400
اذان صبح: 04:14
طلوع خورشید: 05:55
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 20:08
اذان مغرب: 20:28
اذان عشاء: 21:25
نیمه شب شرعی: 00:11
یکشنبه 02 خرداد 1400
اذان صبح: 04:13
طلوع خورشید: 05:54
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 20:09
اذان مغرب: 20:29
اذان عشاء: 21:26
نیمه شب شرعی: 00:11
دوشنبه 03 خرداد 1400
اذان صبح: 04:12
طلوع خورشید: 05:53
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 20:10
اذان مغرب: 20:30
اذان عشاء: 21:27
نیمه شب شرعی: 00:11
سه شنبه 04 خرداد 1400
اذان صبح: 04:11
طلوع خورشید: 05:53
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:10
اذان مغرب: 20:31
اذان عشاء: 21:28
نیمه شب شرعی: 00:11
چهارشنبه 05 خرداد 1400
اذان صبح: 04:10
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:11
اذان مغرب: 20:32
اذان عشاء: 21:29
نیمه شب شرعی: 00:11
پنجشنبه 06 خرداد 1400
اذان صبح: 04:10
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:12
اذان مغرب: 20:32
اذان عشاء: 21:30
نیمه شب شرعی: 00:11
جمعه 07 خرداد 1400
اذان صبح: 04:09
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:12
اذان مغرب: 20:33
اذان عشاء: 21:30
نیمه شب شرعی: 00:11
شنبه 08 خرداد 1400
اذان صبح: 04:08
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:13
اذان مغرب: 20:34
اذان عشاء: 21:31
نیمه شب شرعی: 00:11
یکشنبه 09 خرداد 1400
اذان صبح: 04:07
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:51
غروب خورشید: 20:14
اذان مغرب: 20:34
اذان عشاء: 21:32
نیمه شب شرعی: 00:11
دوشنبه 10 خرداد 1400
اذان صبح: 04:07
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:51
غروب خورشید: 20:14
اذان مغرب: 20:35
اذان عشاء: 21:33
نیمه شب شرعی: 00:11
پنجشنبه 27 خرداد 1400
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:54
غروب خورشید: 20:23
اذان مغرب: 20:44
اذان عشاء: 21:43
نیمه شب شرعی: 00:12
جمعه 28 خرداد 1400
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:48
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:55
غروب خورشید: 20:23
اذان مغرب: 20:44
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:12
شنبه 29 خرداد 1400
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:55
غروب خورشید: 20:23
اذان مغرب: 20:44
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:13
یکشنبه 30 خرداد 1400
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:55
غروب خورشید: 20:23
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:13
دوشنبه 31 خرداد 1400
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:55
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:13
سه شنبه 01 تیر 1400
اذان صبح: 04:02
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:44
نیمه شب شرعی: 00:13
چهارشنبه 02 تیر 1400
اذان صبح: 04:03
طلوع خورشید: 05:49
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:13
پنجشنبه 03 تیر 1400
اذان صبح: 04:03
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
جمعه 04 تیر 1400
اذان صبح: 04:03
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:56
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
شنبه 05 تیر 1400
اذان صبح: 04:04
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
یکشنبه 06 تیر 1400
اذان صبح: 04:04
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:46
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:14
دوشنبه 07 تیر 1400
اذان صبح: 04:05
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:46
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:15
سه شنبه 08 تیر 1400
اذان صبح: 04:05
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:46
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:15
چهارشنبه 09 تیر 1400
اذان صبح: 04:06
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:57
غروب خورشید: 20:24
اذان مغرب: 20:45
اذان عشاء: 21:45
نیمه شب شرعی: 00:15
نوشته‌های بلاگ جدولیاب