اوقات شرعی تهران | جدول یاب

شنبه 26 مرداد 1398
استان: تهران
شهر: تهران
15 ذوالحجة 1440 هجری قمری
اذان صبح: 04:53
طلوع خورشید: 06:25
اذان ظهر: 13:09
اذان عصر: 16:53
غروب خورشید: 19:52
اذان مغرب: 20:11
اذان عشاء: 21:03
نیمه شب شرعی: 00:23
یکشنبه 27 مرداد 1398
اذان صبح: 04:54
طلوع خورشید: 06:25
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:52
غروب خورشید: 19:51
اذان مغرب: 20:10
اذان عشاء: 21:01
نیمه شب شرعی: 00:23
دوشنبه 28 مرداد 1398
اذان صبح: 04:55
طلوع خورشید: 06:26
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:52
غروب خورشید: 19:50
اذان مغرب: 20:09
اذان عشاء: 21:00
نیمه شب شرعی: 00:22
سه شنبه 29 مرداد 1398
اذان صبح: 04:56
طلوع خورشید: 06:27
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:51
غروب خورشید: 19:49
اذان مغرب: 20:07
اذان عشاء: 20:58
نیمه شب شرعی: 00:22
چهارشنبه 30 مرداد 1398
اذان صبح: 04:57
طلوع خورشید: 06:28
اذان ظهر: 13:08
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 19:47
اذان مغرب: 20:06
اذان عشاء: 20:57
نیمه شب شرعی: 00:22
پنجشنبه 31 مرداد 1398
اذان صبح: 04:58
طلوع خورشید: 06:28
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 19:46
اذان مغرب: 20:05
اذان عشاء: 20:55
نیمه شب شرعی: 00:22
جمعه 01 شهریور 1398
اذان صبح: 04:59
طلوع خورشید: 06:29
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 19:45
اذان مغرب: 20:03
اذان عشاء: 20:54
نیمه شب شرعی: 00:22
شنبه 02 شهریور 1398
اذان صبح: 05:00
طلوع خورشید: 06:30
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 19:43
اذان مغرب: 20:02
اذان عشاء: 20:52
نیمه شب شرعی: 00:22
یکشنبه 03 شهریور 1398
اذان صبح: 05:02
طلوع خورشید: 06:31
اذان ظهر: 13:07
اذان عصر: 16:48
غروب خورشید: 19:42
اذان مغرب: 20:01
اذان عشاء: 20:51
نیمه شب شرعی: 00:22
دوشنبه 04 شهریور 1398
اذان صبح: 05:03
طلوع خورشید: 06:31
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:47
غروب خورشید: 19:41
اذان مغرب: 19:59
اذان عشاء: 20:49
نیمه شب شرعی: 00:22
سه شنبه 05 شهریور 1398
اذان صبح: 05:04
طلوع خورشید: 06:32
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:47
غروب خورشید: 19:39
اذان مغرب: 19:58
اذان عشاء: 20:48
نیمه شب شرعی: 00:21
چهارشنبه 06 شهریور 1398
اذان صبح: 05:05
طلوع خورشید: 06:33
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:38
اذان مغرب: 19:57
اذان عشاء: 20:46
نیمه شب شرعی: 00:21
پنجشنبه 07 شهریور 1398
اذان صبح: 05:06
طلوع خورشید: 06:34
اذان ظهر: 13:06
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:37
اذان مغرب: 19:55
اذان عشاء: 20:45
نیمه شب شرعی: 00:21
جمعه 08 شهریور 1398
اذان صبح: 05:07
طلوع خورشید: 06:35
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:35
اذان مغرب: 19:54
اذان عشاء: 20:43
نیمه شب شرعی: 00:21
شنبه 09 شهریور 1398
اذان صبح: 05:08
طلوع خورشید: 06:35
اذان ظهر: 13:05
اذان عصر: 16:44
غروب خورشید: 19:34
اذان مغرب: 19:52
اذان عشاء: 20:42
نیمه شب شرعی: 00:21
سه شنبه 26 شهریور 1398
اذان صبح: 05:24
طلوع خورشید: 06:48
اذان ظهر: 12:59
اذان عصر: 16:30
غروب خورشید: 19:09
اذان مغرب: 19:28
اذان عشاء: 20:15
نیمه شب شرعی: 00:17
چهارشنبه 27 شهریور 1398
اذان صبح: 05:24
طلوع خورشید: 06:49
اذان ظهر: 12:59
اذان عصر: 16:29
غروب خورشید: 19:08
اذان مغرب: 19:26
اذان عشاء: 20:14
نیمه شب شرعی: 00:16
پنجشنبه 28 شهریور 1398
اذان صبح: 05:25
طلوع خورشید: 06:50
اذان ظهر: 12:58
اذان عصر: 16:28
غروب خورشید: 19:07
اذان مغرب: 19:25
اذان عشاء: 20:12
نیمه شب شرعی: 00:16
جمعه 29 شهریور 1398
اذان صبح: 05:26
طلوع خورشید: 06:50
اذان ظهر: 12:58
اذان عصر: 16:27
غروب خورشید: 19:05
اذان مغرب: 19:23
اذان عشاء: 20:10
نیمه شب شرعی: 00:16
شنبه 30 شهریور 1398
اذان صبح: 05:27
طلوع خورشید: 06:51
اذان ظهر: 12:58
اذان عصر: 16:26
غروب خورشید: 19:04
اذان مغرب: 19:22
اذان عشاء: 20:09
نیمه شب شرعی: 00:15
یکشنبه 31 شهریور 1398
اذان صبح: 04:28
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 11:57
اذان عصر: 15:25
غروب خورشید: 18:02
اذان مغرب: 18:20
اذان عشاء: 19:07
نیمه شب شرعی: 23:15
دوشنبه 01 مهر 1398
اذان صبح: 04:29
طلوع خورشید: 05:53
اذان ظهر: 11:57
اذان عصر: 15:24
غروب خورشید: 18:01
اذان مغرب: 18:19
اذان عشاء: 19:06
نیمه شب شرعی: 23:15
سه شنبه 02 مهر 1398
اذان صبح: 04:30
طلوع خورشید: 05:53
اذان ظهر: 11:57
اذان عصر: 15:23
غروب خورشید: 17:59
اذان مغرب: 18:17
اذان عشاء: 19:04
نیمه شب شرعی: 23:14
چهارشنبه 03 مهر 1398
اذان صبح: 04:31
طلوع خورشید: 05:54
اذان ظهر: 11:56
اذان عصر: 15:22
غروب خورشید: 17:58
اذان مغرب: 18:16
اذان عشاء: 19:03
نیمه شب شرعی: 23:14
پنجشنبه 04 مهر 1398
اذان صبح: 04:31
طلوع خورشید: 05:55
اذان ظهر: 11:56
اذان عصر: 15:21
غروب خورشید: 17:56
اذان مغرب: 18:14
اذان عشاء: 19:01
نیمه شب شرعی: 23:14
جمعه 05 مهر 1398
اذان صبح: 04:32
طلوع خورشید: 05:56
اذان ظهر: 11:56
اذان عصر: 15:20
غروب خورشید: 17:55
اذان مغرب: 18:13
اذان عشاء: 19:00
نیمه شب شرعی: 23:13
شنبه 06 مهر 1398
اذان صبح: 04:33
طلوع خورشید: 05:57
اذان ظهر: 11:55
اذان عصر: 15:19
غروب خورشید: 17:53
اذان مغرب: 18:11
اذان عشاء: 18:58
نیمه شب شرعی: 23:13
یکشنبه 07 مهر 1398
اذان صبح: 04:34
طلوع خورشید: 05:57
اذان ظهر: 11:55
اذان عصر: 15:18
غروب خورشید: 17:52
اذان مغرب: 18:10
اذان عشاء: 18:57
نیمه شب شرعی: 23:13
دوشنبه 08 مهر 1398
اذان صبح: 04:35
طلوع خورشید: 05:58
اذان ظهر: 11:55
اذان عصر: 15:17
غروب خورشید: 17:50
اذان مغرب: 18:08
اذان عشاء: 18:55
نیمه شب شرعی: 23:13
سوپر تخفیف مارکت
پرفروشترین کتابهای ۹۸
کتاب ملت عشق
کتاب بیشعوری
کتاب هنر شفاف اندیشیدن
کتاب دختری که رهایش کردی
پیشنهاد شگفت انگیز
گوشی موبایل هوآوی مدل Y7 Prime 2019
لوازم جانبی خودرو