اوقات شرعی تهران | جدول یابچهارشنبه 04 اردیبهشت 1398
استان: تهران
شهر: تهران
18 شَعْبان 1440 هجری قمری
اذان صبح: 04:50
طلوع خورشید: 06:21
اذان ظهر: 13:03
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:45
اذان مغرب: 20:04
اذان عشاء: 20:55
نیمه شب شرعی: 00:18
پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398
اذان صبح: 04:49
طلوع خورشید: 06:20
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:46
اذان مغرب: 20:05
اذان عشاء: 20:56
نیمه شب شرعی: 00:17
جمعه 06 اردیبهشت 1398
اذان صبح: 04:47
طلوع خورشید: 06:19
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:45
غروب خورشید: 19:46
اذان مغرب: 20:06
اذان عشاء: 20:57
نیمه شب شرعی: 00:17
شنبه 07 اردیبهشت 1398
اذان صبح: 04:46
طلوع خورشید: 06:18
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:47
اذان مغرب: 20:06
اذان عشاء: 20:58
نیمه شب شرعی: 00:17
یکشنبه 08 اردیبهشت 1398
اذان صبح: 04:44
طلوع خورشید: 06:16
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:48
اذان مغرب: 20:07
اذان عشاء: 20:59
نیمه شب شرعی: 00:16
دوشنبه 09 اردیبهشت 1398
اذان صبح: 04:43
طلوع خورشید: 06:15
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:49
اذان مغرب: 20:08
اذان عشاء: 21:00
نیمه شب شرعی: 00:16
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398
اذان صبح: 04:42
طلوع خورشید: 06:14
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:46
غروب خورشید: 19:50
اذان مغرب: 20:09
اذان عشاء: 21:01
نیمه شب شرعی: 00:16
جمعه 03 خرداد 1398
اذان صبح: 04:13
طلوع خورشید: 05:54
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 20:09
اذان مغرب: 20:30
اذان عشاء: 21:26
نیمه شب شرعی: 00:11
شنبه 04 خرداد 1398
اذان صبح: 04:12
طلوع خورشید: 05:53
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:49
غروب خورشید: 20:10
اذان مغرب: 20:30
اذان عشاء: 21:27
نیمه شب شرعی: 00:11
یکشنبه 05 خرداد 1398
اذان صبح: 04:11
طلوع خورشید: 05:53
اذان ظهر: 13:01
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:11
اذان مغرب: 20:31
اذان عشاء: 21:28
نیمه شب شرعی: 00:11
دوشنبه 06 خرداد 1398
اذان صبح: 04:10
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:11
اذان مغرب: 20:32
اذان عشاء: 21:29
نیمه شب شرعی: 00:11
سه شنبه 07 خرداد 1398
اذان صبح: 04:09
طلوع خورشید: 05:52
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:12
اذان مغرب: 20:33
اذان عشاء: 21:30
نیمه شب شرعی: 00:11
چهارشنبه 08 خرداد 1398
اذان صبح: 04:08
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:13
اذان مغرب: 20:33
اذان عشاء: 21:31
نیمه شب شرعی: 00:11
پنجشنبه 09 خرداد 1398
اذان صبح: 04:08
طلوع خورشید: 05:51
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:50
غروب خورشید: 20:13
اذان مغرب: 20:34
اذان عشاء: 21:32
نیمه شب شرعی: 00:11
جمعه 10 خرداد 1398
اذان صبح: 04:07
طلوع خورشید: 05:50
اذان ظهر: 13:02
اذان عصر: 16:51
غروب خورشید: 20:14
اذان مغرب: 20:35
اذان عشاء: 21:33
نیمه شب شرعی: 00:11