رده بندی کاربران لیگ جدول سال 1398 | جدول یاب

رتبه کاربر تعداد شرح در متن کلاسیک واژه یابی امتیاز
1 مجتبی اسمعیلی 12 4 4 4 60
2 رمضان علی محمدی 12 4 4 4 60
3 سیده مهردخت بهپور 12 4 4 4 60
4 خدیجه عباسی تیمور 12 4 4 4 60
5 مصطفی برقی 12 4 4 4 60
6 علی عباسی 12 4 4 4 60
7 الهه عباسی 12 4 4 4 60
8 الهام عباسی 12 4 4 4 60
9 ihamid 12 4 4 4 60
10 مریم اسماعیلی 12 4 4 4 60
11 ابراهیم رستمی نژاد 12 4 4 4 60
12 لیلا رشیدی 12 4 4 4 60
13 لیلا اسماعیلی 12 4 4 4 60
14 حمیده لزگی 12 4 4 4 60
15 وحید اسمعیلی 12 4 4 4 60
16 ابراهیم اسماعیلی 12 4 4 4 60
17 امیرعلی نوریان 12 4 4 4 60
18 محمدجواد محمدی رکن آبادی 12 4 4 4 55
19 محمد اسمعلی 12 4 4 4 55
20 حمید مجتهدرضائی 12 4 4 4 55
21 داراب پور 12 4 4 4 55
22 hos i.n 12 4 4 4 55
23 سید سجاد قربانی 12 4 4 4 55
24 سعید مجتهدرضائی 12 4 4 4 55
25 محمد محمدی 12 4 4 4 55
26 رقیه عمرزهی 12 4 4 4 55
27 فرهاد ترابی 12 4 4 4 55
28 زهرا میرجعفری 12 4 4 4 55
29 Afrooz Momeni 12 4 4 4 55
30 anahitahajiaboutorab 12 4 4 4 55
31 nahid 12 4 4 4 55
32 شهدخت فدایی 12 4 4 4 55
33 معصومه اسماعیلی 12 4 4 4 55
34 zahra Manavi 12 4 4 4 55
35 nahid norozy 11 3 4 4 55
36 سحر مقدمی 12 4 4 4 53
37 لیلا زارعی 12 4 4 4 50
38 حسین رضایی 12 4 4 4 50
39 زینب محمدی 12 4 4 4 50
40 علی رستمی نژاد 12 4 4 4 50
41 محسن محمدی کپته 12 4 4 4 50
42 فاطمه محمدی رکن آبادی 12 4 4 4 50
43 طیبه ملاصادقی 12 4 4 4 45
44 امیررضارضاشاطری 12 4 4 4 45
45 ناهیده تقی زاد 12 4 4 4 45
46 mohsen.m 12 4 4 4 45
47 رضا جمالی 9 3 3 3 45
48 سعید شیرزادی 9 3 3 3 45
49 شهلا فدایی 9 3 3 3 45
50 شهرناز علیپور 9 3 3 3 45
51 سارینا رنجبر 9 3 3 3 43
52 محمودعزیزاللهی نجف آبادی 12 4 4 4 40
53 Sharareh Shahabi 12 4 4 4 40
54 شبنم شمس 12 4 4 4 40
55 شیوا عظیمی 12 4 4 4 40
56 آرین پورسلیم 12 4 4 4 40
57 محمدرضا محمدی رکن آبادی 12 4 4 4 40
58 ندا حدادی 9 3 3 3 40
59 زهرا امیدی 9 3 3 3 40
60 HAMID TAVAKOLI 12 4 4 4 38
61 nadia 12 4 4 4 38
62 محمد رضا صفایی 12 4 4 4 35
63 Abolfazl soltani 12 4 4 4 35
64 saghar karami 12 4 4 4 35
65 MORTEZA 10 3 3 4 35
66 مجید عابدی 9 3 3 3 35
67 h_khataei 9 3 3 3 35
68 حسن فدائی 9 3 3 3 35
69 قدسیه فخاری 9 3 3 3 35
70 saeid nili 9 3 3 3 35
71 حمیدنجفی 9 3 4 2 35
72 رحمت بحری 8 3 3 2 35
73 محمدهادی عبداللهی 7 3 3 1 35
74 سارا عباسي لواساني 12 4 4 4 30
75 سارا نیکوصحبت خونساری 12 4 4 4 30
76 شهنار مساح بوانی 9 3 3 3 30
77 amir amir 8 3 3 2 30
78 حامد حسینی 6 2 2 2 30
79 مهتاب اصغری 6 2 2 2 30
80 حمید رنجبر 6 2 2 2 30
81 سیدتقی اسماعیل نژاد 6 2 2 2 30
82 محمد جواد کمالی 6 2 2 2 30
83 azva44 12 4 4 4 25
84 حسین عفت دوست 12 4 4 4 25
85 سارا خزائلی 11 4 4 3 25
86 محدثه بهرامی 10 3 3 4 25
87 فاطمه رضائی 9 3 3 3 25
88 نفیسه عامریون 9 4 2 3 25
89 خدیجه طغانی 9 3 3 3 25
90 محمودشمس الدینی 9 3 3 3 25
91 محمدعادلی نیکو 9 3 3 3 25
92 Morteza Janat 9 3 3 3 25
93 REZA 8 3 2 3 25
94 محمدرضازکی پور 8 4 3 1 25
95 زهرا محمدی 8 2 2 4 25
96 مهسا نوری 7 3 2 2 25
97 منصورشیرخدایی 6 2 2 2 25
98 سیدحسین اسماعیل نژاد 6 2 2 2 25
99 سونیا رنجبر 6 2 2 2 25
100 سعیده برزگری 6 3 1 2 25
101 ژیریک شاهی 12 4 4 4 20
102 mohammad feizi 9 3 3 3 20
103 علی نظری 7 3 2 2 20
104 مهدی 7 3 1 3 20
105 محمودثانی 6 3 2 1 20
106 سحر طباطبایی 5 2 1 2 20
107 علیرضا دودانگه 4 1 0 3 20
108 ملینا آتمیان 9 3 3 3 15
109 فاطمه صاحبکاران 9 3 3 3 15
110 سید میلاد یزدانی 7 3 2 2 15
111 Vida Mirzaee 7 3 2 2 15
112 حسین زاهدی ادیب 6 2 2 2 15
113 سامان یعقوبی 6 2 2 2 15
114 H.najj 5 2 2 1 15
115 سمیرا عباس زاده 5 2 2 1 15
116 ک. رضایی 5 2 1 2 15
117 کریم حیدران 4 1 1 2 15
118 ali ershadifar 4 2 1 1 15
119 hamid 4 1 1 2 15
120 کسری دورانی 4 1 1 2 15
121 سارابالیده 4 2 1 1 15
122 عظیمه نادعلی 4 2 1 1 15
123 سید فخری منفرد 4 2 1 1 15
124 مریم احمدی طباطبایی 3 1 1 1 15
125 اسماعیل عرفانی 3 1 2 0 15
126 Hamid Rezaei 3 1 1 1 15
127 مرتضی جنت شعار 3 1 1 1 15
128 شهلا مطهری 3 1 1 1 15
129 حسن حبیبی 3 1 1 1 15
130 سینا مغانلو 3 1 1 1 13
131 عباس سرشته 4 2 1 1 10
132 سیدحسن ریاضی 4 1 2 1 10
133 سارا خزائلی 3 1 1 1 10
134 حمیدرضاحسینجانی 3 1 1 1 10
135 سیدابوالفضل اسماعیل نژاد 3 1 1 1 10
136 Habib Safari 3 1 1 1 10
137 hamid reza 3 1 1 1 10
138 محمد معین صمدی 3 1 1 1 10
139 محمّد کیـاناجو 3 1 1 1 10
140 Habib Foyouz 3 1 1 1 10
141 حسین شجاعت 2 1 1 0 10
142 مهدی ایماندوست 2 1 0 1 10
143 l 2 1 1 0 10
144 Maniya asghari 2 2 0 0 10
145 Tasbit Lawyers 3 1 1 1 8
146 Hanie Khodaverdi 3 1 1 1 8
147 جدولی 6 2 2 2 5
148 اکبر نوری زمان ابادی 4 2 1 1 5
149 نادر ناصری 3 2 0 1 5
150 محسن محتشمی نیک 3 1 1 1 5
151 اکرم محمدی 3 1 0 2 5
152 محمد عباسی 3 1 1 1 5
153 ali mehdizadeh 3 1 1 1 5
154 فرشته محمدی 3 1 0 2 5
155 لیلا پوریوسف 3 1 1 1 5
156 پدرام حکاک 2 1 0 1 5
157 ashkin melodies 2 0 1 1 5
158 زهرا مشرف 2 1 0 1 5
159 sadeq kazemifard 2 1 1 0 5
160 آرمان 2 1 0 1 5
161 بهزاد حبیب زاده 2 1 1 0 5
162 نرگس ملکی 2 2 0 0 5
163 رحمان جودت 2 0 1 1 5
164 محسن پوررضایی نسب 1 1 0 0 5
165 مهدی فخاریان 1 0 1 0 5
166 محمد آب باریکی 1 1 0 0 5
167 عباس 1 0 1 0 5
168 سجاد کرمی 1 1 0 0 5
169 حسین ولیپور 1 1 0 0 5
170 babak babakan 1 1 0 0 5
171 sepideh balini 1 1 0 0 5
172 علی دایی 3 1 1 1 3
173 زیبا محمدی 1 0 1 0 3
174 امین اسفراینی 6 1 4 1 0
175 مریم شیخ اسداله 3 1 1 1 0
176 جواد سمیعی 3 0 0 3 0
177 سعید رضایی 3 1 0 2 0
178 Mohsen Karimi 3 0 1 2 0
179 بیتا بلوری 2 0 1 1 0
180 فهیم آبسالان 2 1 0 1 0
181 علی حسینی روزبهانی 2 1 1 0 0
182 آزاده تاج الدینی 1 1 0 0 0
183 mohsen 1 1 0 0 0
184 ثریا امینی صارمی 1 0 1 0 0
185 علی شکیب 1 1 0 0 0
186 mohammad Tarbiatjoo 1 1 0 0 0
187 سجاد حسینی 1 1 0 0 0
188 عیسی خرم 1 1 0 0 0
189 فرشته خدایی 1 0 0 1 0
190 محمدرضا چهرقانی 1 0 1 0 0

سوپر تخفیف مارکت
نتیجه دربی هفته چهارم لیگ نوزدهم؟