معنی بربریت در دهخدا

بربریت

بربریت

  • بربریت. [ب َ ب َ ری ی َ] (مص جعلی) توحش. وحشیگری. بربریه. فاقد تمدن بودن. غیر متمدن بودن. رجوع به بربر شود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی بربریت در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • بربریت (فرهنگ معین): (بَ بَ یَّ) [ع.] (مص جع.) توحش، وحشیگری.
  • بربریت‌ (فارسی به انگلیسی): Barbarism, Savagery
  • بربریت (فارسی به عربی): همجیه
  • بربریت (حل جدول): وحشی ‌گری
  • بربریت (مترادف و متضاد زبان فارسی): بی‌فرهنگی، توحش، نافرهیختگی، وحشیگری
  • بربریت (فرهنگ فارسی هوشیار): توحش، وحشیگری، غیرمتمدن بودن