معنی مالاریا در دهخدا

مالاریا

مالاریا

  • مالاریا. (فرانسوی، اِ) تب لرز. تب لرزه. نوبه. تب آجامی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مرضی عفونی که حاملش نوعی میکرب از راسته ٔ جانوران یک سلولی و جزو هاگ داران است. میکرب این مرض بوسیله ٔ نیش پشه ٔمخصوصی بنام آنوفل که دراماکن باتلاقی و مردابها بفراوانی موجود است وارد خون بدن انسان می شود. میکربهای مالاریا مستقیماً گلبولهای قرمز خون را مورد حمله قرار می دهند و از بین می برند و ایجاد کم خونی شدید در مریض می نمایند. از این رو مالاریا مرضی است خطرناک که باید مبارزه ٔ مداوم و شدید با پشه ٔ ناقل میکرب آن بعمل آید. میکرب این مرض موسوم به هماتوزوئر است. چون این ناخوشی در دوران استقرارش به تناوب (یک یا دو سه روز در میان) ایجاد تب و لرز می کند به تب نوبه نیز موسوم است. تب لرز. تب نوبه. تب نوبه ای. نوبه تب لرزه. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به تب مالاریا شود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی مالاریا در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • مالاریا (فرهنگ معین): (اِ.) تب نوبه، بیماری گرمسیری که بر اثر گزش پشه آنوفل در بدن انسان پدید می آید و با تب و لرز و عرق شدید و متناوب همراه است.
  • مالاریا (فرهنگ عمید): بیماری واگیردار عفونی که از طریق پشۀ آنوفل به انسان منتقل می‌شود و با تب‌ولرزهای شدید و متناوب همراه است،
  • مالاریا (حل جدول): انگل این بیماری توسط آنوفل منتقل می‌شود
  • مالاریا (مترادف و متضاد زبان فارسی): نوبه، تب‌لرز، تب‌لرزه، تب‌نوبه
  • مالاریا (فرهنگ فارسی هوشیار): ایتالیایی تب لرز از بیماری ها (اسم) مرضی عفونی که حاملش نوعی میکرب از راسته جانوران یک سلولی و جزو هاگ داران است. میکرب این مرض بوسیله نیش پشه مخصوصی بنام آنوفل - که در اماکن باتلاقی و مردابها بفراوانی موجود است - وارد خون بدن انسان میشود. میکربهای مالاریا مستقیما گلبولهای قرمز خون را مورد حمله قرار میدهند و از بین میب ...ادامه مطلب...
  • مالاریا (فارسی به ایتالیایی): malaria