معنی کفار در دهخدا

کفار

کفار

 • کفار. [ک َف فا] (ع ص) ناسپاس و ناگرونده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد): انک ان تذرهم یضلوا عبادک و لایلدوا الا فاجراً کفاراً. (قرآن 27/71)، اگر ایشان را زنده گذاری این بندگان ترا که گرویده اند بیراه کنند و جز بدی ناسپاس را نزایند. (کشف الاسرار ج 10 ص 236). || کشاورز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج).

 • کفار. [ک ُف ْ فا] (ع ص، اِ) ج ِ کافر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ترجمان القرآن) (آنندراج) (اقرب الموارد). کِفار. کَفَرَه. کافرون. (از اقرب الموارد). ناگروندگان. ناسپاس. (منتهی الارب). مردمان کافر و ناسپاس وخارج از دین و بی ایمان و بت پرست. (ناظم الاطباء):

  قوی کننده ٔ دین محمد مختار

  یمین دولت محمود قاهر کفار.

  فرخی.

  پنجاه بت زرین و سیمین که از کابل آورده بود سوی معتمد فرستاده که به مکه فرستد تا به حرم مکه براه مردمان فرو برند رغم کفار را. (تاریخ سیستان ص 216). چند موضع دیگر ازسیستان خراب ببود که از تخریب کفار و استیلای آن گروه آبادان نشده بود. (تاریخ سیستان ص 404). بعد از استیلاء و وقعت کفار خذلهم اﷲ خراب و معطل مانده بود (قریه ٔ دیورک) (تاریخ سیستان ص 408).

  گر درست است قول معتزله

  این فقیهان بجمله کفارند.

  ناصرخسرو.

  و نیزه ای بر سینه ٔ شهرک زد و بکشت و در حال کفار هزیمت شدند. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 114).

  کسی که منکر باشد خدای بیچون را

  بود به اصل و به نسبت ز دوده ٔ کفار.

  مسعودسعد.

  تا معاندت فجار و تمرد کفار ظاهر گشت. (کلیله و دمنه). بعضی از ممالک که از کفار ستده بود و شعار اسلام در آن ظاهر کرده بدوسپرده بود (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 272). در سر کفار افتادند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 410). عاقبه الامر آوازهجوم کفار و نجوم فتنه ٔ تتار که از دو سال باز منتشر بود محقق گشت. (المعجم چ دانشگاه ص 5).

  ترا که رحمت و داد است و دین بشارت باد

  که بیخ دشمن و کفار جمله برداری.

  سعدی.

  و رجوع به کافر شود.

  - کفار نعمت، ج ِ کافر نعمت. کافر نعمتان. ناسپاسان. (فرهنگ فارسی معین): ایزد عز ذکره همه ٔ ناحق شناسان کفار نعمت را بگیراد بحق محمد و آله. (تاریخ بیهقی چ فیاض - غنی ص 467).

 • کفار. [ک ِ] (ع ص، اِ) ج ِ کافر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). کُفّار. کَفَرَه. کافرون. (از اقرب الموارد). رجوع به کافر شود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی کفار در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • کفار (فرهنگ معین): (کُ فّ) [ع.] (ص.) جِ کافر.
 • کفار (فرهنگ عمید): =کافر
 • کفار (فرهنگ فارسی هوشیار): ناسپاس و ناگرونده جمع کافر، ناگروندگان، ناسپاسان
 • کفار (فرهنگ فارسی آزاد): کَفّار، بسیار کُفران نعمت کننده- ناشکر و ناسپاس به نعمت های موجود،
نوشته‌های بلاگ جدولیاب