تعبیر خواب شهادت

شهادت

شهادت

 • اگر در خواب بیند که شهادت می آورد و بیننده مصلح بود، دلیل است با شهادت از دنیا برود. اگر مفسد بود، دلیل که ازگناه توبه کند. اگر مشرک بیند مسلمان شود. - محمد بن سیرین

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی شهادت در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • شهادت (فرهنگ معین): گواهی دادن، کشته شدن در راه خدا، کلمه اشهدان لااله الا الله. [خوانش: (شَ دَ) [ع. شهاده] (مص ل.)]
 • شهادت‌ (فارسی به انگلیسی): Attestation, Martyrdom, Testament, Testimony
 • شهادت (لغت نامه دهخدا): شهادت. [ش َ دَ] (ع مص، اِمص) مأخوذ از شهاده تازی. گواهی دادن. (غیاث اللغات). گواهی: دیگر دوات آوردند از دیوان رسالت بنهادند و خواجه ٔ بزرگ و حاضران خطهای خویش در معنی شهادت نبشتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 295).
  - شهادت اخرس، شهادت شخص گنگ و آن مبتنی بر اشارات و علائم است و قاضی مفاد گواهی و شهادت را از آن به دست م ...ادامه مطلب...
 • شهادت (فارسی به عربی): استشهاد، تزکیه، دلیل، شاهد، شهاده
 • شهادت (فرهنگ عمید): گواهی دادن،
  (حقوق، فقه) بیان کردن آنچه به‌ چشم دیده شده در نزد حاکم و قاضی،
  (فقه) گواهی دادن به یگانگی خدا،
  شهید شدن، کشته شدن در راه خدا،
 • شهادت (فرهنگ واژه‌های فارسی سره): جانباختگی، گواهی
 • شهادت (کلمات بیگانه به فارسی): گواهی
 • شهادت (حل جدول): گواهی
 • شهادت (مترادف و متضاد زبان فارسی): تایید، گواهی، شهیدشدن، مرگ
 • شهادت (فرهنگ فارسی هوشیار): گواهی دادن، کشته شدن در راه خدا
 • شهادت (فارسی به آلمانی): Zeuge [noun]
نوشته‌های بلاگ جدولیاب