تعبیر خواب ماکیان

ماکیان

ماکیان

 • دیدن ماکیان به خواب سه وجه است.

  اول: زن صاحب جمال.

  دوم: کنیزک.

  سوم: خادم خانه. - امام جعفر صادق علیه السلام

 • دیدن ماکیان درخواب، دلیل خادم و کنیزک است و اگر دید که مرغ خانگی بسیار داشت، دلیل است سروری یابد. - محمد بن سیرین

 • دیدن ماکیان به خواب، دلیل زنی بود با جمال و مال. اگر بیند ماکیان در خانه او خانه کرد دلیل است از زنی منفعت یابد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

 • دیدن ماکیان وخروس زیادی نعمت باشد - یوسف نبی علیه السلام

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی ماکیان در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • ماکیان (فرهنگ معین): (اِ.) مرغ خانگی.
 • ماکیان‌ (فارسی به انگلیسی): Fowl, Poultry
 • ماکیان (لغت نامه دهخدا): ماکیان. (اِ) مرغ خانگی بود، جفت خروس. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 375). مرغ ماده ٔ خانگی. (صحاح الفرس). مرغ خانگی را گویند که مادینه ٔ خروس باشد. (برهان). لفظ مفرد است به معنی یک مرغ خانگی که ماده باشد و نر آن را خروس گویند. (غیاث). مادینه ٔ خروس، که مرغ خانگی نیز گویند. (ناظم الاطباء). دجاجه. ماکیانه. (زمخشری، یادداشت به ...ادامه مطلب...
 • ماکیان (فارسی به عربی): دجاجه، دواجن، طیر
 • ماکیان (فرهنگ عمید): خانواده‌ای از پرندگان، مانند مرغ خانگی و بوقلمون که بال‌های کوچکی دارند و مسافت کمی را می‌توانند پرواز کنند،
 • ماکیان (حل جدول): مرغ خانگی
 • ماکیان (مترادف و متضاد زبان فارسی): مرغ‌وخروس، دجاج، مرغان خانگی
 • ماکیان (فرهنگ فارسی هوشیار): مرغ خانگی، جفت خروس
 • ماکیان (فارسی به آلمانی): Geflügel (n), Henne (f), Huhn (n), Geflügel (n)
نوشته‌های بلاگ جدولیاب