ترجمه افشانه‌ به انگلیسی

افشانه‌

افشانه‌

  • Aerosol, Air Gun, Applicator, Atomizer, Canister, Spray, Spray Can, Sprayer, Vaporizer

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی افشانه‌ در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • افشانه (حل جدول): اسپرى
  • افشانه (فرهنگ پهلوی): افشانه ناز و مهر و گیسو