ترجمه پیشوند به انگلیسی

پیشوند

پیشوند

  • Prefix

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی پیشوند در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • پیشوند (فرهنگ معین): (وَ) (اِمر.) نک پیشاوند.
  • پیشوند (لغت نامه دهخدا): پیشوند. [وَ] (اِ مرکب) پیشاوند. مزید مقدمی که در آغاز کلمه ٔ دیگر درآید و تصرفی در معنی آن کند.
  • پیشوند (فارسی به عربی): بادیه
  • پیشوند (فرهنگ عمید): در دستور زبان، کلمه یا حرفی که در اول کلمۀ دیگر درآید و معنی آن را تغییر دهد، مانند «بر»، «بی»، «فر»، «فرو»، «نا»، و «هم»، در کلمات «برانگیختن»، «بیدل»، «فراخور»، «فرومایه»، «ناتوان»، و «هم‌نشین»،
  • پیشوند‬ (فارسی به ترکی): ön ek
  • پیشوند (فرهنگ فارسی هوشیار): (اسم) کلمه ای که در آغاز کلمه دیگر درآید و کمایش تصرفی در معنی آن کند مقابل پسوند. توضیح استعمال این کلمه مستحدث و در در عصر ما معمول شده. یا پیشوند فعل. کلمه ای که آغاز فعل در آید و کما بیش تصرفی در معنی آن کند.