مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع | جدول یاب

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 197
درجه: متوسط
تاریخ: 23 شهریور 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 196
درجه: سخت
تاریخ: 22 شهریور 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 195
درجه: آسان
تاریخ: 19 شهریور 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 194
درجه: آسان
تاریخ: 17 شهریور 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 193
درجه: آسان
تاریخ: 12 شهریور 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 192
درجه: سخت
تاریخ: 10 شهریور 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 191
درجه: متوسط
تاریخ: 05 شهریور 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 190
درجه: آسان
تاریخ: 03 شهریور 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 189
درجه: سخت
تاریخ: 27 مرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 188
درجه: متوسط
تاریخ: 22 مرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 187
درجه: آسان
تاریخ: 20 مرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 186
درجه: سخت
تاریخ: 15 مرداد 1398
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
سوپر تخفیف مارکت