مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع | جدول یاب

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 220
درجه: سخت
تاریخ: 19 آبان 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 219
درجه: متوسط
تاریخ: 16 آبان 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 218
درجه: آسان
تاریخ: 14 آبان 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 217
درجه: متوسط
تاریخ: 12 آبان 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 216
درجه: سخت
تاریخ: 09 آبان 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 215
درجه: آسان
تاریخ: 07 آبان 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 214
درجه: متوسط
تاریخ: 05 آبان 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 213
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 03 آبان 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 212
درجه: متوسط
تاریخ: 30 مهر 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 211
درجه: آسان
تاریخ: 27 مهر 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 210
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 26 مهر 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 209
درجه: سخت
تاریخ: 23 مهر 1398
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: