مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 613
درجه: آسان
تاریخ: 06 بهمن 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 612
درجه: سخت
تاریخ: 05 بهمن 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 611
درجه: متوسط
تاریخ: 04 بهمن 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 611
درجه: آسان
تاریخ: 03 بهمن 1399
حل جدول
کلاسیک انگلیسی 05
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 02 بهمن 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 610
درجه: سخت
تاریخ: 01 بهمن 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 609
درجه: متوسط
تاریخ: 30 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 608
درجه: آسان
تاریخ: 29 دی 1399
حل جدول
کلاسیک بی نقطه
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 29 دی 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه شهادت حضرت فاطمه(س)
درجه: سخت
تاریخ: 28 دی 1399
حل جدول
کلاسیک بدون دو حرفی
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 28 دی 1399
حل جدول
کلاسیک جغرافیایی
درجه: سخت
تاریخ: 28 دی 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: