مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 499
درجه: آسان
تاریخ: 04 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 498
درجه: سخت
تاریخ: 03 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 497
درجه: متوسط
تاریخ: 02 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 496
درجه: آسان
تاریخ: 01 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک بدون دو حرفی
درجه: سخت
تاریخ: 31 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 495
درجه: متوسط
تاریخ: 31 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 494
درجه: آسان
تاریخ: 30 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 493
درجه: سخت
تاریخ: 29 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 492
درجه: متوسط
تاریخ: 28 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 491
درجه: آسان
تاریخ: 27 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 490
درجه: سخت
تاریخ: 26 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 489
درجه: متوسط
تاریخ: 25 شهریور 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: