مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 647
درجه: آسان
تاریخ: 15 اسفند 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 646
درجه: سخت
تاریخ: 14 اسفند 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 645
درجه: متوسط
تاریخ: 13 اسفند 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 645
درجه: آسان
تاریخ: 12 اسفند 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 644
درجه: سخت
تاریخ: 11 اسفند 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 643
درجه: متوسط
تاریخ: 10 اسفند 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 642
درجه: آسان
تاریخ: 09 اسفند 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 641
درجه: سخت
تاریخ: 08 اسفند 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه ولادت امام علی(ع)
درجه: متوسط
تاریخ: 07 اسفند 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 641
درجه: متوسط
تاریخ: 07 اسفند 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 640
درجه: آسان
تاریخ: 06 اسفند 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 639
درجه: سخت
تاریخ: 05 اسفند 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: