مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 754
درجه: متوسط
تاریخ: 04 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 753
درجه: آسان
تاریخ: 03 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 752
درجه: سخت
تاریخ: 02 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 751
درجه: متوسط
تاریخ: 01 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 750
درجه: آسان
تاریخ: 31 خرداد 1400
حل جدول
کلاسیک انگلیسی 07
درجه: متوسط
تاریخ: 30 خرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 749
درجه: سخت
تاریخ: 30 خرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 748
درجه: متوسط
تاریخ: 29 خرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 747
درجه: آسان
تاریخ: 28 خرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 746
درجه: سخت
تاریخ: 27 خرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 745
درجه: متوسط
تاریخ: 26 خرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 744
درجه: آسان
تاریخ: 25 خرداد 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: