مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 349
درجه: متوسط
تاریخ: 03 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 348
درجه: آسان
تاریخ: 02 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 347
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 01 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک سهراب سپهری
درجه: متوسط
تاریخ: 01 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 346
درجه: سخت
تاریخ: 31 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 345
درجه: متوسط
تاریخ: 30 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 344
درجه: آسان
تاریخ: 29 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 343
درجه: سخت
تاریخ: 28 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 342
درجه: متوسط
تاریخ: 27 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 341
درجه: آسان
تاریخ: 26 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه روز بزرگداشت عطار نیشابوری
درجه: سخت
تاریخ: 25 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 340
درجه: سخت
تاریخ: 25 فروردین 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: