مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 442
درجه: آسان
تاریخ: 07 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 441
درجه: سخت
تاریخ: 06 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 440
درجه: متوسط
تاریخ: 05 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 439
درجه: آسان
تاریخ: 04 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 438
درجه: سخت
تاریخ: 03 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 437
درجه: متوسط
تاریخ: 02 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 436
درجه: آسان
تاریخ: 01 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 435
درجه: سخت
تاریخ: 31 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 434
درجه: متوسط
تاریخ: 30 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 433
درجه: آسان
تاریخ: 29 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 432
درجه: سخت
تاریخ: 28 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 431
درجه: متوسط
تاریخ: 27 تیر 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: