مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک ابجد 02
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 28 دی 1399
حل جدول
کلاسیک بی نقطه
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 28 دی 1399
حل جدول
کلاسیک آثار دیدنی و گردشگری
درجه: متوسط
تاریخ: 28 دی 1399
حل جدول
کلاسیک بدون 2 و 3 حرفی
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 28 دی 1399
حل جدول
کلاسیک انگلیسی
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 28 دی 1399
حل جدول
کلاسیک ترکیبی فارسی و انگلیسی
درجه: متوسط
تاریخ: 28 دی 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه ابیات حافظ شیرازی
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 28 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 607
درجه: متوسط
تاریخ: 27 دی 1399
حل جدول
کلاسیک معکوس
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 27 دی 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه ضرب‌المثل
درجه: متوسط
تاریخ: 27 دی 1399
حل جدول
کلاسیک بی‌نقطه
درجه: آسان
تاریخ: 27 دی 1399
حل جدول
جدول ابیات حافظ شیرازی
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 26 دی 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: