مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع | جدول یاب

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 185
درجه: متوسط
تاریخ: 13 مرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 184
درجه: آسان
تاریخ: 08 مرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 183
درجه: سخت
تاریخ: 06 مرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 182
درجه: متوسط
تاریخ: 01 مرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 181
درجه: آسان
تاریخ: 30 تیر 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 180
درجه: سخت
تاریخ: 25 تیر 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 179
درجه: متوسط
تاریخ: 23 تیر 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 178
درجه: آسان
تاریخ: 18 تیر 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 177
درجه: سخت
تاریخ: 16 تیر 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 176
درجه: متوسط
تاریخ: 11 تیر 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 175
درجه: آسان
تاریخ: 09 تیر 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 174
درجه: سخت
تاریخ: 04 تیر 1398
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
سوپر تخفیف مارکت