مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 430
درجه: آسان
تاریخ: 26 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 429
درجه: سخت
تاریخ: 25 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 428
درجه: متوسط
تاریخ: 24 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک #من_ماسک-میزنم
درجه: سخت
تاریخ: 23 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 427
درجه: آسان
تاریخ: 23 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 426
درجه: متوسط
تاریخ: 22 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 425
درجه: آسان
تاریخ: 21 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 424
درجه: سخت
تاریخ: 20 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 423
درجه: متوسط
تاریخ: 19 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 422
درجه: آسان
تاریخ: 18 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 421
درجه: سخت
تاریخ: 17 تیر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 420
درجه: متوسط
تاریخ: 16 تیر 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: