مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 324
درجه: متوسط
تاریخ: 09 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 323
درجه: آسان
تاریخ: 08 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک بی‌نقطه
درجه: آسان
تاریخ: 07 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 322
درجه: سخت
تاریخ: 07 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 321
درجه: متوسط
تاریخ: 06 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 320
درجه: آسان
تاریخ: 05 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 319
درجه: سخت
تاریخ: 04 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه ضرب‌المثل
درجه: متوسط
تاریخ: 03 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 318
درجه: متوسط
تاریخ: 03 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 317
درجه: متوسط
تاریخ: 02 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک ترکیبی فارسی و انگلیسی
درجه: متوسط
تاریخ: 02 فروردین 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: