مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 385
درجه: سخت
تاریخ: 12 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 384
درجه: متوسط
تاریخ: 11 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 383
درجه: آسان
تاریخ: 10 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 382
درجه: سخت
تاریخ: 09 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 381
درجه: متوسط
تاریخ: 08 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 380
درجه: آسان
تاریخ: 07 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 379
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 06 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 378
درجه: سخت
تاریخ: 05 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 377
درجه: متوسط
تاریخ: 04 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه روز بزرگداشت ملاصدرا
درجه: سخت
تاریخ: 02 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 376
درجه: سخت
تاریخ: 01 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 375
درجه: متوسط
تاریخ: 31 اردیبهشت 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: