مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 505
درجه: آسان
تاریخ: 10 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 504
درجه: سخت
تاریخ: 09 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 503
درجه: متوسط
تاریخ: 08 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 502
درجه: آسان
تاریخ: 07 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 501
درجه: سخت
تاریخ: 06 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 500
درجه: متوسط
تاریخ: 05 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 499
درجه: آسان
تاریخ: 04 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 498
درجه: سخت
تاریخ: 03 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 497
درجه: متوسط
تاریخ: 02 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 496
درجه: آسان
تاریخ: 01 مهر 1399
حل جدول
کلاسیک بدون دو حرفی
درجه: سخت
تاریخ: 31 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 495
درجه: متوسط
تاریخ: 31 شهریور 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: