مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع | جدول یاب

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 173
درجه: متوسط
تاریخ: 02 تیر 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 172
درجه: آسان
تاریخ: 29 خرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 171
درجه: سخت
تاریخ: 26 خرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 170
درجه: متوسط
تاریخ: 22 خرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 169
درجه: آسان
تاریخ: 19 خرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 168
درجه: سخت
تاریخ: 15 خرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 167
درجه: متوسط
تاریخ: 12 خرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 166
درجه: آسان
تاریخ: 08 خرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 165
درجه: سخت
تاریخ: 05 خرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 164
درجه: متوسط
تاریخ: 01 خرداد 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 163
درجه: آسان
تاریخ: 29 اردیبهشت 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 162
درجه: سخت
تاریخ: 25 اردیبهشت 1398
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
سوپر تخفیف مارکت