مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 607
درجه: متوسط
تاریخ: 27 دی 1399
حل جدول
کلاسیک معکوس
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 27 دی 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه ضرب‌المثل
درجه: متوسط
تاریخ: 27 دی 1399
حل جدول
کلاسیک بی‌نقطه
درجه: آسان
تاریخ: 27 دی 1399
حل جدول
جدول ابیات حافظ شیرازی
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 26 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 606 - بی نقطه ساده
درجه: آسان
تاریخ: 25 دی 1399
حل جدول
کلاسیک درهم ریخته
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 25 دی 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 605
درجه: سخت
تاریخ: 24 دی 1399
حل جدول
کلاسیک انگلیسی 05
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 24 دی 1399
حل جدول
کلاسیک ابجد 03
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 24 دی 1399
حل جدول
کلاسیک بی نقطه
درجه: آسان
تاریخ: 24 دی 1399
حل جدول
کلاسیک ابجد
درجه: سخت
تاریخ: 24 دی 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: