مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 342
درجه: متوسط
تاریخ: 27 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 341
درجه: آسان
تاریخ: 26 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه روز بزرگداشت عطار نیشابوری
درجه: سخت
تاریخ: 25 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 340
درجه: سخت
تاریخ: 25 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 339
درجه: متوسط
تاریخ: 24 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 338
درجه: آسان
تاریخ: 23 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 337
درجه: سخت
تاریخ: 22 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 336
درجه: متوسط
تاریخ: 21 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه ولادت امام زمان (عج)
درجه: سخت
تاریخ: 21 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 335
درجه: آسان
تاریخ: 20 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 334
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 19 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 333
درجه: سخت
تاریخ: 18 فروردین 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: