مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 328
درجه: متوسط
تاریخ: 13 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک بی نقطه درهم
درجه: آسان
تاریخ: 13 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 327
درجه: آسان
تاریخ: 12 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 326
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 11 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه ولادت امام سجاد (علیه السلام)
درجه: متوسط
تاریخ: 11 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 325
درجه: سخت
تاریخ: 10 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه ولادت حضرت ابوالفضل العبّاس (علیه السلام)
درجه: متوسط
تاریخ: 10 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 324
درجه: متوسط
تاریخ: 09 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 323
درجه: آسان
تاریخ: 08 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 322
درجه: سخت
تاریخ: 07 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 321
درجه: متوسط
تاریخ: 06 فروردین 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 320
درجه: آسان
تاریخ: 05 فروردین 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
نوشته‌های بلاگ جدولیاب