مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع | جدول یاب

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 161
درجه: متوسط
تاریخ: 22 اردیبهشت 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 160
درجه: آسان
تاریخ: 18 اردیبهشت 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 159
درجه: سخت
تاریخ: 15 اردیبهشت 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 158
درجه: آسان
تاریخ: 11 اردیبهشت 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 157
درجه: متوسط
تاریخ: 08 اردیبهشت 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 156
درجه: متوسط
تاریخ: 04 اردیبهشت 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 155
درجه: آسان
تاریخ: 28 فروردین 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 154
درجه: آسان
تاریخ: 25 فروردین 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 153
درجه: متوسط
تاریخ: 21 فروردین 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 152
درجه: آسان
تاریخ: 18 فروردین 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 151
درجه: آسان
تاریخ: 11 فروردین 1398
حل جدول
کلاسیک - شماره 150
درجه: متوسط
تاریخ: 07 فروردین 1398
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
سوپر تخفیف مارکت