مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 482
درجه: آسان
تاریخ: 18 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 481
درجه: سخت
تاریخ: 17 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 480
درجه: متوسط
تاریخ: 16 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 479
درجه: آسان
تاریخ: 15 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک بی نقطه
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 14 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 478
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 13 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 477
درجه: سخت
تاریخ: 12 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 476
درجه: متوسط
تاریخ: 11 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 475
درجه: آسان
تاریخ: 10 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 474
درجه: سخت
تاریخ: 09 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه روز تاسوعا
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 08 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 473
درجه: متوسط
تاریخ: 08 شهریور 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: