مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 472
درجه: آسان
تاریخ: 07 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 471
درجه: آسان
تاریخ: 06 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 470
درجه: سخت
تاریخ: 05 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 469
درجه: متوسط
تاریخ: 04 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 468
درجه: آسان
تاریخ: 03 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 467
درجه: سخت
تاریخ: 02 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 01 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 466
درجه: متوسط
تاریخ: 01 شهریور 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 465
درجه: آسان
تاریخ: 31 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 464
درجه: سخت
تاریخ: 30 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 463
درجه: متوسط
تاریخ: 29 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 462
درجه: آسان
تاریخ: 28 مرداد 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: