مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 771
درجه: سخت
تاریخ: 21 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 770
درجه: متوسط
تاریخ: 20 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 769
درجه: آسان
تاریخ: 19 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 768
درجه: سخت
تاریخ: 18 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 767
درجه: متوسط
تاریخ: 17 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 766
درجه: آسان
تاریخ: 16 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 765
درجه: آسان
تاریخ: 15 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 764
درجه: سخت
تاریخ: 14 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 763
درجه: متوسط
تاریخ: 13 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 762
درجه: آسان
تاریخ: 12 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 761
درجه: سخت
تاریخ: 11 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 760
درجه: متوسط
تاریخ: 10 تیر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
نوشته‌های بلاگ جدولیاب