مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک انگلیسی 02
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 04 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک ابجد 03
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 04 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک بی نقطه
درجه: آسان
تاریخ: 03 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک بدون دو حرفی
درجه: سخت
تاریخ: 02 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه روز بزرگداشت ملاصدرا
درجه: سخت
تاریخ: 02 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 376
درجه: سخت
تاریخ: 01 خرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 375
درجه: متوسط
تاریخ: 31 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 374
درجه: آسان
تاریخ: 30 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک ابجد 02
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 30 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 373
درجه: سخت
تاریخ: 29 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 372
درجه: متوسط
تاریخ: 28 اردیبهشت 1399
حل جدول
کلاسیک ویژه روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 28 اردیبهشت 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: