مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 558
درجه: متوسط
تاریخ: 05 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 557
درجه: آسان
تاریخ: 04 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 556
درجه: سخت
تاریخ: 03 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 555
درجه: متوسط
تاریخ: 02 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 554
درجه: آسان
تاریخ: 01 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 553
درجه: سخت
تاریخ: 30 آبان 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 552
درجه: متوسط
تاریخ: 29 آبان 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 551
درجه: آسان
تاریخ: 28 آبان 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 550
درجه: سخت
تاریخ: 27 آبان 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 549
درجه: متوسط
تاریخ: 26 آبان 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 548
درجه: آسان
تاریخ: 25 آبان 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 547
درجه: سخت
تاریخ: 24 آبان 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: