مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 818
درجه: سخت
تاریخ: 06 شهریور 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 817
درجه: متوسط
تاریخ: 05 شهریور 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 816
درجه: آسان
تاریخ: 04 شهریور 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 815
درجه: سخت
تاریخ: 03 شهریور 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 814
درجه: متوسط
تاریخ: 02 شهریور 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 813
درجه: سخت
تاریخ: 01 شهریور 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 812
درجه: متوسط
تاریخ: 31 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 811
درجه: آسان
تاریخ: 30 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 810
درجه: سخت
تاریخ: 29 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 809
درجه: متوسط
تاریخ: 28 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 808
درجه: آسان
تاریخ: 27 مرداد 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 807
درجه: سخت
تاریخ: 26 مرداد 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
نوشته‌های بلاگ جدولیاب