مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری 120 یک فوتبالیست
درجه: آسان
تاریخ: 27 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 119 روز تربیت بدنی و ورزش
درجه: آسان
تاریخ: 26 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 118 روز جهانی ریشه کنی فقر
درجه: آسان
تاریخ: 25 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 117 روز جهانی غذا
درجه: آسان
تاریخ: 24 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 116 ویژه شهادت امام حسن عسکری(ع)
درجه: آسان
تاریخ: 23 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 115 روز جهانی استاندارد
درجه: آسان
تاریخ: 22 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 114 قهرمان میثم دَلخانی
درجه: آسان
تاریخ: 21 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 113 روز بزرگداشت حافظ
درجه: آسان
تاریخ: 20 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 112 قهرمان محمدرضا گرائی
درجه: آسان
تاریخ: 19 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 111 قهرمان محمدهادی ساروی
درجه: آسان
تاریخ: 18 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 110 روز جهانی پست
درجه: آسان
تاریخ: 17 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 109 ویژه روز کودک
درجه: آسان
تاریخ: 16 مهر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: