مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری 112 قهرمان محمدرضا گرائی
درجه: آسان
تاریخ: 19 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 111 قهرمان محمدهادی ساروی
درجه: آسان
تاریخ: 18 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 110 روز جهانی پست
درجه: آسان
تاریخ: 17 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 109 ویژه روز کودک
درجه: آسان
تاریخ: 16 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 108 ویژه شهادت امام رضا(ع)
درجه: آسان
تاریخ: 15 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 107 روز دامپزشکی
درجه: آسان
تاریخ: 14 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 106 شهادت امام حسن مجتبی(ع)
درجه: آسان
تاریخ: 13 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 105 پهلوان حسن یزدانی
درجه: آسان
تاریخ: 12 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 104 آغاز هفته مبارزه با سرطان
درجه: آسان
تاریخ: 11 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 103 یک بازیگر فقید
درجه: آسان
تاریخ: 10 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 102 روز جهانی سالمندان
درجه: آسان
تاریخ: 09 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 101 روز بزرگداشت مولوی
درجه: آسان
تاریخ: 08 مهر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: