مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری 88 یک سریال
درجه: آسان
تاریخ: 26 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 87 یک کارگردان
درجه: آسان
تاریخ: 25 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 86 یک بازیگر
درجه: آسان
تاریخ: 24 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 85 اثر تاریخی
درجه: آسان
تاریخ: 23 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 84 ویژه روز گرامیداشت برنامه نویسان
درجه: آسان
تاریخ: 22 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 83 ویژه روز سینما
درجه: آسان
تاریخ: 21 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 82 گیاه دارویی
درجه: آسان
تاریخ: 20 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 81 درگذشت آیت الله سید محمود طالقانی
درجه: آسان
تاریخ: 19 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 80 یک روان‌شناس
درجه: آسان
تاریخ: 18 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 79 ویژه قیام 17 شهریور
درجه: آسان
تاریخ: 17 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 78 یک استان
درجه: آسان
تاریخ: 16 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 77 غذا
درجه: آسان
تاریخ: 15 شهریور 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: