مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری 76 یک کشور
درجه: آسان
تاریخ: 14 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 75 ویژه بزرگداشت ابوریحان بیرونی
درجه: آسان
تاریخ: 13 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 74 یک بازیگر
درجه: آسان
تاریخ: 12 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 73 یک مجری
درجه: آسان
تاریخ: 11 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 72 یک اثر باستانی
درجه: آسان
تاریخ: 10 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 71 موسیقی‌دان
درجه: آسان
تاریخ: 09 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 70 ویژه شهید رجایی و باهنر
درجه: آسان
تاریخ: 08 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 69 یک دانشمند و مجتهد
درجه: آسان
تاریخ: 07 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 68 ویژه بزرگداشت مهدی اخوان ثالث
درجه: آسان
تاریخ: 06 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 67 ویژه بزرگداشت محمدبن زکریای رازی
درجه: آسان
تاریخ: 05 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 66 یک کارگردان
درجه: آسان
تاریخ: 04 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 65 یک نویسنده
درجه: آسان
تاریخ: 03 شهریور 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: