مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری 64 (ویژه مرحوم محمدرضا حکیمی )
درجه: آسان
تاریخ: 02 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 63 (ویژه بزرگداشت ابوعلی سینا )
درجه: آسان
تاریخ: 01 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 62 (یک نقاش )
درجه: آسان
تاریخ: 31 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 61 ویژه شهادت امام سجاد(ع)
درجه: آسان
تاریخ: 30 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 60 دوبلور
درجه: آسان
تاریخ: 29 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 59 ویژه عاشورا
درجه: آسان
تاریخ: 28 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 58 ویژه تاسوعا
درجه: آسان
تاریخ: 27 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 57 ورزشی
درجه: آسان
تاریخ: 26 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 56 تاریخی
درجه: آسان
تاریخ: 25 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 55 پرچم کشورها
درجه: آسان
تاریخ: 24 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 54 یک نویسنده
درجه: آسان
تاریخ: 23 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 53 علائم راهنمایی و رانندگی
درجه: آسان
تاریخ: 22 مرداد 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: