مجموعه جدول شرح در متن تصویری

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری 52 یک استان
درجه: آسان
تاریخ: 21 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 51 سایت جدولیاب
درجه: آسان
تاریخ: 20 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 50 طلایی المپیک 2020
درجه: آسان
تاریخ: 19 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 49 ( یک نقاش )
درجه: آسان
تاریخ: 18 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 48 ( یک مخترع )
درجه: آسان
تاریخ: 17 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 47 مدال آور المپیک 2020
درجه: آسان
تاریخ: 16 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری 46 (آشنایی با پرچم کشورها)
درجه: آسان
تاریخ: 15 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 45
درجه: آسان
تاریخ: 14 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 44
درجه: آسان
تاریخ: 13 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 43
درجه: آسان
تاریخ: 12 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن لوزی رمزدار 42
درجه: آسان
تاریخ: 11 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن تصویری رمزدار 41
درجه: آسان
تاریخ: 10 مرداد 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: