مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن درهم ریخته
درجه: آسان
تاریخ: 06 بهمن 1399
حل جدول
شرح در متن انگلیسی
درجه: آسان
تاریخ: 04 بهمن 1399
حل جدول
شرح در متن سه گزینه‌ای
درجه: متوسط
تاریخ: 02 بهمن 1399
حل جدول
شرح در متن معکوس 02
درجه: متوسط
تاریخ: 01 بهمن 1399
حل جدول
شرح در متن مشکل پسندان 02
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 30 دی 1399
حل جدول
شرح در متن جغرافیایی
درجه: آسان
تاریخ: 30 دی 1399
حل جدول
شرح در متن ابجد 679
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 30 دی 1399
حل جدول
شرح در متن پزشکی و علمی
درجه: سخت
تاریخ: 29 دی 1399
حل جدول
شرح در متن هر خانه دو حرف 02
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 29 دی 1399
حل جدول
شرح در متن معادل فارسی
درجه: متوسط
تاریخ: 29 دی 1399
حل جدول
شرح در متن بی نقطه
درجه: آسان
تاریخ: 29 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 678
درجه: آسان
تاریخ: 29 دی 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: