مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی - شماره 387
درجه: متوسط
تاریخ: 04 اسفند 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 386
درجه: آسان
تاریخ: 03 اسفند 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 385
درجه: سخت
تاریخ: 30 بهمن 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 384
درجه: متوسط
تاریخ: 29 بهمن 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 383
درجه: آسان
تاریخ: 28 بهمن 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 382
درجه: سخت
تاریخ: 27 بهمن 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 381
درجه: متوسط
تاریخ: 26 بهمن 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 380
درجه: آسان
تاریخ: 23 بهمن 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 379
درجه: سخت
تاریخ: 21 بهمن 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 378
درجه: متوسط
تاریخ: 19 بهمن 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 377
درجه: آسان
تاریخ: 16 بهمن 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 376
درجه: سخت
تاریخ: 15 بهمن 1398
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: