مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی 458
درجه: سخت
تاریخ: 06 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 457
درجه: متوسط
تاریخ: 05 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 456
درجه: آسان
تاریخ: 04 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن ویژه فتح خرمشهر
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 03 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 455
درجه: متوسط
تاریخ: 02 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 454
درجه: آسان
تاریخ: 01 خرداد 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 453
درجه: سخت
تاریخ: 31 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 452
درجه: متوسط
تاریخ: 30 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن بی نقطه
درجه: آسان
تاریخ: 29 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 451
درجه: سخت
تاریخ: 28 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن انگلیسی - شماره 07
درجه: آسان
تاریخ: 28 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 450
درجه: متوسط
تاریخ: 27 اردیبهشت 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: