مجموعه جدول شرح در متن | جدول یاب

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی - شماره 291
درجه: متوسط
تاریخ: 21 شهریور 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 289
درجه: متوسط
تاریخ: 18 شهریور 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 288
درجه: آسان
تاریخ: 16 شهریور 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 287
درجه: متوسط
تاریخ: 13 شهریور 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 286
درجه: آسان
تاریخ: 11 شهریور 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 285
درجه: متوسط
تاریخ: 09 شهریور 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 284
درجه: آسان
تاریخ: 06 شهریور 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 283
درجه: سخت
تاریخ: 04 شهریور 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 282
درجه: متوسط
تاریخ: 02 شهریور 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 281
درجه: آسان
تاریخ: 30 مرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 280
درجه: سخت
تاریخ: 28 مرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 279
درجه: متوسط
تاریخ: 26 مرداد 1398
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
سوپر تخفیف مارکت