مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 934
درجه: آسان
تاریخ: 30 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 933
درجه: سخت
تاریخ: 29 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 932
درجه: متوسط
تاریخ: 28 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 931
درجه: آسان
تاریخ: 27 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 930
درجه: سخت
تاریخ: 26 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 929
درجه: متوسط
تاریخ: 25 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 928
درجه: آسان
تاریخ: 24 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 927
درجه: سخت
تاریخ: 23 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 926
درجه: متوسط
تاریخ: 22 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 925
درجه: آسان
تاریخ: 21 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 924
درجه: سخت
تاریخ: 20 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 923
درجه: متوسط
تاریخ: 19 مهر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: