مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 741
درجه: سخت
تاریخ: 24 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 740
درجه: متوسط
تاریخ: 23 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 739
درجه: آسان
تاریخ: 22 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 738
درجه: سخت
تاریخ: 21 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 737
درجه: متوسط
تاریخ: 20 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 736
درجه: آسان
تاریخ: 19 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 735
درجه: سخت
تاریخ: 18 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 734
درجه: متوسط
تاریخ: 17 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 733
درجه: آسان
تاریخ: 16 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 732
درجه: سخت
تاریخ: 15 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 731
درجه: متوسط
تاریخ: 14 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن معکوس 04
درجه: آسان
تاریخ: 13 فروردین 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: