مجموعه جدول شرح در متن | جدول یاب

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی - شماره 278
درجه: آسان
تاریخ: 23 مرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 277
درجه: سخت
تاریخ: 19 مرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 276
درجه: متوسط
تاریخ: 16 مرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 275
درجه: آسان
تاریخ: 14 مرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 274
درجه: سخت
تاریخ: 12 مرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 273
درجه: متوسط
تاریخ: 09 مرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 272
درجه: آسان
تاریخ: 07 مرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 271
درجه: سخت
تاریخ: 05 مرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 270
درجه: متوسط
تاریخ: 02 مرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 269
درجه: آسان
تاریخ: 31 تیر 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 268
درجه: سخت
تاریخ: 29 تیر 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 267
درجه: متوسط
تاریخ: 26 تیر 1398
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
سوپر تخفیف مارکت