مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی 444
درجه: آسان
تاریخ: 19 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 443
درجه: سخت
تاریخ: 18 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 442
درجه: متوسط
تاریخ: 17 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن روز جهانی ماما
درجه: آسان
تاریخ: 16 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 441
درجه: سخت
تاریخ: 15 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 440
درجه: متوسط
تاریخ: 14 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 439
درجه: آسان
تاریخ: 13 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن هر خانه دو حرف 02
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 12 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 438
درجه: سخت
تاریخ: 11 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 437
درجه: متوسط
تاریخ: 10 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن انگلیسی - شماره 06
درجه: متوسط
تاریخ: 09 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن مشکل پسندان 02
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 07 اردیبهشت 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: