مجموعه جدول شرح در متن | جدول یاب

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی - شماره 266
درجه: آسان
تاریخ: 24 تیر 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 265
درجه: سخت
تاریخ: 22 تیر 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 264
درجه: متوسط
تاریخ: 19 تیر 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 263
درجه: آسان
تاریخ: 17 تیر 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 262
درجه: سخت
تاریخ: 15 تیر 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 261
درجه: متوسط
تاریخ: 12 تیر 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 260
درجه: آسان
تاریخ: 10 تیر 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 259
درجه: سخت
تاریخ: 05 تیر 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 258
درجه: متوسط
تاریخ: 03 تیر 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 257
درجه: آسان
تاریخ: 01 تیر 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 256
درجه: سخت
تاریخ: 27 خرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 255
درجه: متوسط
تاریخ: 25 خرداد 1398
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
سوپر تخفیف مارکت