مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی 751
درجه: متوسط
تاریخ: 03 اردیبهشت 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 750
درجه: آسان
تاریخ: 02 اردیبهشت 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 749
درجه: سخت
تاریخ: 01 اردیبهشت 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 748
درجه: متوسط
تاریخ: 31 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 747
درجه: آسان
تاریخ: 30 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 746
درجه: سخت
تاریخ: 29 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 745
درجه: متوسط
تاریخ: 28 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 744
درجه: آسان
تاریخ: 27 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 743
درجه: سخت
تاریخ: 26 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 742
درجه: آسان
تاریخ: 25 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 741
درجه: سخت
تاریخ: 24 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 740
درجه: متوسط
تاریخ: 23 فروردین 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
نوشته‌های بلاگ جدولیاب