مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی 438
درجه: سخت
تاریخ: 11 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 437
درجه: متوسط
تاریخ: 10 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن انگلیسی - شماره 06
درجه: متوسط
تاریخ: 09 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن مشکل پسندان 02
درجه: خیلی سخت
تاریخ: 07 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 436
درجه: آسان
تاریخ: 06 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 435
درجه: متوسط
تاریخ: 04 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن مشکل پسندان
درجه: سخت
تاریخ: 03 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 434
درجه: آسان
تاریخ: 02 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 433
درجه: سخت
تاریخ: 01 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 432
درجه: متوسط
تاریخ: 31 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن گیاهان دارویی
درجه: آسان
تاریخ: 30 فروردین 1399
حل جدول
شرح در متن اثر باستانی
درجه: سخت
تاریخ: 29 فروردین 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: