مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 895
درجه: آسان
تاریخ: 22 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 894
درجه: سخت
تاریخ: 21 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 893
درجه: متوسط
تاریخ: 20 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 892
درجه: آسان
تاریخ: 19 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 891
درجه: سخت
تاریخ: 18 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 890
درجه: متوسط
تاریخ: 17 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 889
درجه: آسان
تاریخ: 16 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 888
درجه: سخت
تاریخ: 15 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی887
درجه: متوسط
تاریخ: 14 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 886
درجه: آسان
تاریخ: 13 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 885
درجه: سخت
تاریخ: 12 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 884
درجه: متوسط
تاریخ: 11 شهریور 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: