مجموعه جدول شرح در متن | جدول یاب

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی - شماره 254
درجه: آسان
تاریخ: 20 خرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 253
درجه: سخت
تاریخ: 18 خرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 252
درجه: متوسط
تاریخ: 13 خرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 251
درجه: آسان
تاریخ: 11 خرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 250
درجه: سخت
تاریخ: 04 خرداد 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 249
درجه: متوسط
تاریخ: 30 اردیبهشت 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 248
درجه: آسان
تاریخ: 28 اردیبهشت 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 247
درجه: سخت
تاریخ: 23 اردیبهشت 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 246
درجه: متوسط
تاریخ: 21 اردیبهشت 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 245
درجه: آسان
تاریخ: 16 اردیبهشت 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 244
درجه: سخت
تاریخ: 14 اردیبهشت 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 243
درجه: متوسط
تاریخ: 09 اردیبهشت 1398
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
سوپر تخفیف مارکت